Na stronie

PULS KULTURY – PIEKARY ŚLĄSKIE - WYKŁADY

ŚLĄSK ! Tu ludzie mają siłę, kulturę,

etos pracy, język i poczucie humoru.

To miejsce, w którym coś prawdziwego

odczuwa się po wyciągnięciu ręki na powitanie.

Tu nie ma fałszu !!!

 

( Marek KONDRAT )

 

W ramach projektu PULS KULTURY – PIEKARY ŚLĄSKIE w programie

DK + Inicjatywy lokalne, Słuchacze P UTW mieli możliwość uczestniczyć w dwóch prelekcjach o wydarzeniach upamiętniających tradycje, historię i dziedzictwo Górnego Śląska w ramach obchodów 100. rocznicy III Powstania Śląskiego.

Dnia 18.10. Pan mgr Dariusz Pietrucha zaprosił uczestników na piękną, bardzo bogatą w treści i formie lekcję historii o powstaniach śląskich, których przebieg stał się tradycją walki o polską wolność i niepodległość. Ukazał historię ziemi śląskiej od czasów króla Bolesława Krzywoustego, który dokonał rozbicia Polski na dzielnice, przekazując władzę swoim synom. Jakie były koleje panowania władców na Śląsku pod rządami książąt polskich, Czechów, Habsburgów, w Prusach - Hohenzollernów, cesarstwa niemieckiego, prelegent przedstawiał przy pomocy obrazów z mapami, wykresami czy tabelami. Ślązacy bili się wszędzie, bo marzyli o państwie własnym, nie poniewieranym przez obce rządy. Po I wojnie światowej Polska odrodziła się jak Feniks z popiołów, a o Śląsku zadecydowali europejscy politycy w Paryżu.

Ślązacy sami chwytali za broń w trzech postaniach śląskich, Plebiscyt i podział ziem. Strona polska nie pomogła. Dopiero w roku 1922 w Katowicach i w Piekarach witano wojsko polskie i gen. Szeptyckiego. Jego spotkanie z Wawrzyńcem Hajdą było pięknym akcentem w tym czasie. Wiele uwagi poświęcił Pan Pietrucha budowie Kopca Wyzwolenia w naszej miejscowości.

Pan D. PIETRUCHA jest historykiem, wręcz miłośnikiem historii Śląska i architektury militarnej, Prezesem Stowarzyszenia „Na rzecz Zabytków Fortyfikacji „Profortalicjum”. Jest autorem dioram – makiet, które obrazują fragmenty scen bitewnych. Można je obejrzeć w schronie na Placu Akademickim w Bytomiu. Ponadto jest autorem i reżyserem wielu wydarzeń historycznych pod Kopcem Wyzwolenia oraz pisze i wydaje książki o naszym mieście.

 

Dnia 25.10 gościem na naszym UTW był Pan mgr Jerzy CIURLOK – felietonista

i dziennikarz, poeta, satyryk i humorysta. Laureat nagrody Głównego Komitetu ds. radia i telewizji z tytułem „Osobowość Radiowa” Felietonista - „Moje okno na Śląsk”. Autor zbiorów : „Ich książęce wysokości”.

Jego zadaniem było ukazanie historii, tradycji i kultury Górnego Śląska. Mimo, że swoim zasięgiem objął ten sam okres historii Polski od Piastów aż pod koniec I wojny światowej, przedstawił wiele innych zagadnień związanych z sejmikami, stanami w społeczności, życiem ludzi w miastach, z wojnami śląskimi w XVIII wieku, okresem rządów Sasów. Zaakcentował znaczenie tradycji na Śląsku, która przejawiała się w wartościach, akuratności, tolerancji religijnej, pielęgnowaniu obyczajów w rodzinie, oddaniu pracy czy rozwoju rzemiosła. Podkreślał prawidłowy stosunek do prawa, edukacji dzieci, ogromny szacunek do kultury (zespoły śpiewacze, obyczaje i zwyczaje w rodzinach .) Malował w naszej wyobraźni wspaniałe obrazy z historycznych wydarzeń na ziemi śląskiej.

Obydwa wykłady dały możliwość słuchaczom poznać nowe wiadomości, utrwalić znane, porównać życie i kulturę śląskiego ludu dawniej i dziś. Kładły nacisk na samotność tej ziemi i jej mieszkańców w walce o polskość i narodowość. Zaznaczały osobiste zaangażowanie w budowaniu tożsamości mieszkańców.

Podziękowaniem dla prelegentów były oklaski, wyrazy uznania i zadowolenie.

Opracowała: Jadwiga Głogowska.

galeria zdjęć