Na stronie

„Wiedzieć – oceniać – działać. Kościół wobec wyzwań współczesności" – wykład Ks. dr hab. Arkadiusza Wuwera – w ramach projektu ŚUM

Serdecznie zapraszamy 17 października o godz. 17.00 do auli Akademickiego Zespołu Szkół na ostatni już wykład w ramach projektu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego „Determinanty pomyślnego starzenia się seniorów w aglomeracji śląskiej”.

 Celem wykładu będzie m.in. przedstawienie i omówienie zagadnień dotyczących godności człowieka jako osoby, wartości małżeństwa i rodziny, zasad tworzenia kultury czy racji uzasadniających konieczność wypowiadania się Magisterium Kościoła w kwestiach polityczno-społecznych. Wykład wygłosi Ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer. Serdecznie zapraszamy!