Na stronie

Nasi przedstawiciele w Warszawie

IV sesja plenarna Obywatelskiego Parlamentu Seniorów odbyła się 1 października w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie.
Celem spotkania było podsumowanie oraz nakreślenie nowych planów i zmian jakich wymagają dokumenty konstytujące Obywatelski Parlament Seniorów.
W panelu dyskusyjnym o kierunkach rozwoju polityki senioralnej, poseł Szczerba mówił m.in. o „Karcie Praw Seniora”, zaś rzecznik praw obywatelskich - dr. Adam Bodnar, podjął temat „Konwencji o prawach osób starszych” i kampanii „Za starość Waszą i Naszą”. O braku skuteczności wykonywania raportów przez Rząd, związanych z problematyką senioralną, mówił zastępca prezesa Najwyższej Izby Kontroli - Wojciech Kutyła. Geriatra gr. Mariusz Saganowski w swojej wypowiedzi chwalił poziom geriatrii niemieckiej i życzył wszystkim seniorom, byśmy doczekali się takiej również w Polsce. Wszyscy muszą zrozumieć jak ważną częścią społeczeństwa są seniorzy i nasz głos musi być słyszany w rządzie i samorządzie.


Wśród delegatów sesji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów obecni byli przedstawiciele naszego Piekarskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku: Anna Kudełko i Jan Baron.

Notatkę sporządził Jan Baron