Na stronie

  ZAPRASZAMY NA WYKŁAD !!!

 

 

            Dnia 13 czerwca o godz. 17.00 w auli AZS odbędzie się kolejny wykład realizowany przez Śląski Uniwersytet Medyczny w ramach projektu „Determinanty pomyślnego starzenia się seniorów aglomeracji śląskiej”. Wykład p.t. „ŻYWNOŚĆ WSPÓŁCZESNA – DROGA DO ZDROWIA CZY CHOROBY” wygłosi dr hab. Elżbieta Grochowska – Niedworok. Celem proponowanego wykładu będzie uświadomienie Słuchaczom jak ważna jest dieta seniora, która powinna zabezpieczać jego specyficzne potrzeby. Wiadomo bowiem, że z upływem lat nasz organizm pracuje coraz wolniej. Niekorzystne zmiany dotyczą pracy układu pokarmowego, czemu towarzyszy pogorszenie samopoczucia. Udział w wykładzie nauczy Słuchaczy właściwego bilansowania diety, starannego układania jadłospisów, doboru właściwych produktów spożywczych, oraz sposobów urozmaicania posiłków.

 

            Po wykładzie zapraszamy Słuchaczy na krótkie spotkanie dotyczące dalszej formy i zasad funkcjonowania naszego Uniwersytetu.