Na stronie

LIST GRATULACYJNY dla P UTW od MNiSW.

7 czerwca 2018 roku w sali konferencyjnej Biura Promocji Bytomia 5.osobowa grupa Słuchaczy Piekarskiego UTW wysłuchała wykładu dr Moniki Kornaszewskiej – Polak - Adiunkta w Katedrze Nauk o Rodzinie Uniwersytetu Śląskiego. Był on częścią projektu „Determinanty pomyślnego starzenia się seniorów w aglomeracji śląskiej”, w którym i nasz uniwersytet uczestniczy. Panią dr Monikę Kornaszewską – Polak gościliśmy z tym wykładem w maju b. r.

            Spotkanie zainaugurował prorektor  ŚUM ds. kształcenia podyplomowego i ustawicznego - prof. dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka. Głos zabrała również Pani Renata Janiec – pełnomocnik Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, która pogratulowała  Śląskiemu Uniwersytetowi Medycznemu przygotowania projektu, bardzo wysoko ocenionego w postępowaniu konkursowym. Wręczyła obecnym na sali przedstawicielom uniwersytetów, listy gratulacyjne, podpisane przez MNiSW  Jarosława Gowina.

 Listy odebrali:

  • dla Bytomskiego UTW – Ryszard Kłak, dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu,          w ramach którego działa Uniwersytet.
  • dla Tarnogórskiego Stowarzyszenia UTW – Magdalena Latacz, Prezes Stowarzyszenia.
  • dla Piekarskiego UTW – Ilona Ogiołda, dyrektor Dzielnicowego Domu Kultury w Piekarach Śl. w ramach którego działa Uniwersytet.
  • dla Lekarskiego UTW ŚIL – Katarzyna Barbara Fulbiszewska, kierownik Uniwersytetu.
  • dla UTW przy Diecezjalnym Instytucie Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej – Jerzy Karmański, Prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej.

zdjęcia: :www.utw.bytom.pl

1 2 3 4