Na stronie

UWAGA SŁUCHACZE !

4 kwietnia (środa) o godz. 17:00 serdecznie zapraszamy do auli AZS na inaugurację projektu pn. „Determinanty pomyślnego starzenia się seniorów aglomeracji śląskiej”, w ramach programu pod nazwą "Wsparcie uniwersytetów trzeciego wieku" realizowanego przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

W tym dniu wykład pt. Proces naturalnego starzenia – wyzwania demograficzne i zdrowotnewygłosi prof. dr hab. Jan Szewieczek.

Serdecznie zapraszamy wszystkich słuchaczy !

 

Informacje dotyczące Programu „ WSPARCIE UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU”

 • Tytuł projektu - DETERMINANTY  POMYŚLNEGO  STARZENIA SIĘ SENIORÓW  AGLOMERACJI  ŚLĄSKIEJ
 • Podmiot realizujący projektŚląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach przy udziale Wydziału Nauk o Zdrowiu
 • Podmioty współpracujące – 4 uniwersytety trzeciego wieku ( w tym Piekarski Uniwersytet Trzeciego Wieku ) oraz 2 podmioty zamierzające podjąć prowadzenie tego typu działalności na terenie województwa
 • Celem projektu jest określenie determinantów pomyślnego starzenia się oraz przeprowadzenie działań prozdrowotnych obejmujących aktywność ruchową i edukację nakierowaną na promocję i profilaktykę zdrowotną. Ponadto będzie przeprowadzona ocena sprawności psychomotorycznej uczestników UTW ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia tej sprawności w procesie pomyślnego starzenia. Uczestnikom UTW zostaną zaproponowane zalecenia dot. pomyślnego starzenia się.
 • Zostanie zrealizowanych 11 paneli tematycznych, w tym 7 edukacyjnych, 3 badawcze i 1 praktyczny.

 

 • Panele edukacyjne - zostanie wygłoszonych 7 wykładów, które odbywać się będą 1 raz w miesiącu w okresie od kwietnia do października. Autorami wykładów będą doświadczeni pracownicy naukowo-dydaktyczni, znawcy przedmiotowej tematyki.
 1. Prof. dr hab. Jan Szewieczek: „Proces naturalnego starzenia – wyzwania demograficzne i zdrowotne”
 2. Prof. dr hab. Czesław Marcisz: „Typy przebiegu starzenia ze szczególnym uwzględnieniem starzenia pomyślnego”
 3. Dr hab. Monika Bąk-Sosnowska: "Psychologiczne aspekty starzenia się - szanse i zagrożenia"
 4. Dr Andrzej Knapik: „Jak starzeć się pomyślnie: aktywny senior – dla siebie, rodziny i społeczności”
 5. Dr hab. Elżbieta Grochowska-Niedworok; „Żywność współczesna – droga do zdrowia czy choroby”
 6. Dr Monika Kornaszewska-Polak: „Aktywność drogą doskonałości”
 7. Ks. Dr hab. Arkadiusz Wuwer: „Wiedzieć – oceniać – działać”. Kościół wobec wyzwań współczesności”.

 

 • Panele badawcze - obejmą lekarską ocenę stanu zdrowia seniorów oraz obiektywne badania ich sprawności funkcjonalnej i psychomotorycznej oraz badania antropometryczne. Badaniom tym zostanie poddanych po 40 seniorów z każdego z sześciu UTW wyłonionych losowo i wyrażających zgodę.

Z seniorami zostaną przeprowadzone ćwiczenia ruchowe obejmujące nordic walking w plenerze lub w razie niesprzyjającej pogody ćwiczenia ogólnousprawniające. Seniorzy będą wykonywać ćwiczenia  w grupach 12-osobowych pod nadzorem fizjoterapeuty przez 60 min. w tygodniu i będą je powtarzać przez 12 tygodni. Ćwiczenia usprawniające będą poprzedzone rozgrzewką oraz kilkuminutowym stretchingiem (ćwiczenia rozciągające           i relaksujące) dynamicznym i zakończone globalnym stretchingiem statycznym. Nabyte umiejętności stosowanych ćwiczeń ruchowych będą podstawą do ich zaleconego kontynuowania w warunkach domowych przynajmniej przez 30 minut dziennie prze 5 dni w tygodniu.

Ćwiczenia będą wykonywane pod nadzorem wykwalifikowanych fizjoterapeutów, pracowników naukowo-dydaktycznych Katedry Fizjoterapii SUM w Katowicach.

 

         Uwaga !

         Przyjmujemy zapisy osób zainteresowanych wzięciem udziału w badaniach. Zgłoszeń można dokonywać telefonicznie pod numerem telefonu 601 525 421 lub osobiście w każdą środę podczas dyżuru Zarządu PUTW, w godz.15.00 –  16.00. Ilość miejsc ograniczona.

 

         Kryteria wyłączenia z badań :

 • Niekontrolowane nadciśnienie tętnicze (powyżej 140/90)
 • Zaburzenia równowagi
 • Stan po udarze mózgu
 • Aktywna choroba wieńcowa (bóle za mostkiem) i stan po zawale serca
 • Niewydolność krążenia
 • Stan po wszczepieniu rozrusznika serca
 • Tętniaki mózgu lub aorty
 • Zaburzenia rytmu serca (migotania przedsionków)
 • Niewydolność oddechowa (duszność spoczynkowa)
 • Zaburzenia wzroku (niedowidzenie) i słuchu (głuchota)
 • Zaburzenia psychiczne (depresja, otępienie)