Na stronie

Inauguracja projektu SUM za nami !!!

„ ...Aktywność osób starszych ma głęboki sens...
Chodzi o to, by dodawać życia do lat, a nie tylko lat do życia....”
Halina Szwarc -

Takie przesłanie wypłynęło ze spotkania licznego udziału słuchaczy Piekarskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w dniu 4 kwietnia 2018, które rozpoczęło się uroczystym odśpiewaniem polskiego hymnu w auli Akademickiego Zespołu Szkół w Piekarach Śląskich. Szczególnymi gośćmi spotkania były władze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, których serdecznie powitała prowadząca spotkanie Pani Dyrektor Dzielnicowego Domu Kultury mgr inż. Ilona Ogiołda. Swoją obecnością zaszczycili Nas: prof. dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka – Prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego, dr hab. n. med. Michał Holecki – Prodziekan SUM, prof. dr n. med. Czesław Marcisz - koordynator projektu, prof. dr hab. Jan Szewieczek oraz dr Anna Brzęk, mgr Jacek Sołtys, mgr Katarzyna Gwizdek, mgr Mikołaj Horodecki.

Celem spotkania była inauguracja projektu pt. „ Determinanty pomyślnego starzenia się seniorów aglomeracji śląskiej” w ramach programu „Wsparcie uniwersytetów trzeciego wieku” realizowanego przez Śląski Uniwersytet Medyczny, który uzyskał finansowanie w wysokości ponad 290 tys. zł w ramach konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „Wsparcie Uniwersytetów III Wieku.” Wśród 49. wniosków projekt SUM został oceniony przez ekspertów i sklasyfikowany na 3. miejscu. Koordynatorem tego projektu jest prof. dr hab. n. med. Czesław Marcisz. Piekarski UTW został zaproszony do udziału w tym projekcie razem z uniwersytetami działającymi na terenie Bytomia, Tarnowskich Gór i Raciborza oraz dwoma podmiotami, zamierzającymi podjąć taką działalność.Prorektor prof. Stanisław Boryczka w swoim wystąpieniu podziękował za akces w programie, który zapewni seniorom zdobycie dodatkowej wiedzy w dziedzinie medycyny geriatrycznej, wzmocni dbałość o zdrowie oraz uruchomi w większym stopniu aktywność umysłową i fizyczną jego uczestników. Podkreślił Pan Profesor, że misja i wyznaczanie celów tej działalności wśród starszego społeczeństwa prowadzi do ustawicznej edukacji, aktywizuje i integruje osoby w wieku 60+, umożliwia badania z udziałem i na rzecz seniorów oraz umożliwia współpracę międzypokoleniową. Woj. Śląskie znajduje się na 3. miejscu w Polsce, gdzie rozwinęło swoje działania ponad 60. utw skupiając kilkadziesiąt tysięcy uczestników. Zdaniem Pana Profesora przynosi to wymierne korzyści dla jednostki, poszczególnych grup, jak i całego społeczeństwa. Zakończył swoje wystąpienie życzeniami pomyślności, wytrwałości i korzyści przy realizowaniu projektu. Prof. Czesław Marcisz – koordynator projektu podkreślił, że jego ideą jest przede wszystkim integracja, nakierowanie na działania zdrowotne, badawcze i wynikowe. Ponadto będzie przeprowadzona ocena sprawności psychomotorycznej, zostaną zaproponowane zalecenia dotyczące pomyślnego starzenia się. Projekt programu przewiduje trzy ścieżki: wykłady, wyniki badań dla 40 – osobowych grup z każdego utw oraz nakreślenie wskaźników powolnego starzenia się społeczeństwa.

A wszystko to w czasie realizacji 11 paneli tematycznych, w tym 7. edukacyjnych 3. badawczych i 1. praktycznego. Ćwiczenia ruchowe będą prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanych fizjoterapeutów, pracowników naukowo – dydaktycznych Katedry Fizjoterapii SUM w Katowicach. Program będzie trwał w okresie od kwietnia do października z przerwą od 15 lipca do końca sierpnia. Całość realizacji programu znajdzie odzwierciedlenie w opracowanej i wydanej przez SUM pozycji książkowej.
Wykład inauguracyjny na temat „ Proces naturalnego starzenia się – wyzwania demograficzne i zdrowotne” wygłosił prof. dr hab. Jan Szewieczek.

W swoim wystąpieniu Pan Profesor zwrócił szczególną uwagę na strukturalne i czynnościowe zmiany zachodzące podczas naturalnego starzenia się i ich konsekwencje zdrowotne oraz problemy demograficzne z jakimi borykają się społeczeństwa na świecie ze szczególnym uwzględnieniem Polski, która zajmuje ostatnie miejsce w Europie pod względem demograficznym . Temat wykładu ujęty bardzo ciekawie, ilustrowany wykresami z prezentacji, z apelem do Słuchaczy o podejmowanie działań, które pomogą starzejącym się grupom społecznym dłużej funkcjonować samodzielnie, ze sprawnym rozumem, sprawnym fizycznie dla siebie, dla rodziny, otoczenia i społeczności.

Pani dyr I. Ogiołda na zakończenie spotkania skierowała serdeczne podziękowania na ręce Pana Rektora dla wszystkich osób zaangażowanych w projekt. W Swoim imieniu i wszystkich Słuchaczy stwierdziła, że jesteśmy dumni i zaszczyceni tym, że znaleźliśmy się w gronie uniwersytetów trzeciego wieku, które mogą uczestniczyć w tym twórczym i oryginalnym przedsięwzięciu. Zapewniła, że wspólnym wysiłkiem dołożymy wszelkich starań, aby realizacja programu przyniosła obopólne korzyści i owoce, które pozwolą rozpoznać, wskazać i wdrażać w życie determinanty pomyślnego procesu starzenia się. Na zakończenie niezwykłego, niecodziennego spotkania zabrzmiał w pełnej krasie hymn studencki GAUDEAMUS IGITUR.

Opracowała: J. Głogowska