Na stronie

Po feriach…

Przypominamy słuchaczom, że 12 lutego wznawiamy zajęcia, zgodnie z harmonogramem (zakładka – PLAN ZAJĘĆ)

Jednocześnie informujemy, że zajęcia „SPORTOWEGO SENIORA” w miesiącu lutym są zawieszone.

Opłaty w miesiącu lutym:

1. zajęcia fakultatywne:

  • język angielski i niemiecki, zajęcia komputerowe
  • 10,00 zł - klub plastyczny „Tęcza” - 15,00 zł
  • warsztaty aktorskie i zespół taneczny – 13,00 zł
  • pozostałe – 8,00

2. wpisowe za II semestr – 30,00 zł