Na stronie

To tak ... magia kina

                            ?>>>To tak ?? jakbym się spotkał ze starym przyjacielem<<<?

 

Takie wrażenie odniosłam na koniec  spotkania słuchaczy Piekarskiego  Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Kierownikiem Kina ?ZACISZE? w Piekarach Śląskich mgr Jakubem PUDEŁKO w dniu 2 marca 2016 roku na temat : ?Magia kina: upgrade (aktualizacja).  W podtytule  prelekcji  usłyszeliśmy: ? O konserwacji, cyfryzacji, digitalizacji i rekonstrukcji cyfrowej słów kilka??

Temat przedstawiony przez Pana Prelegenta ukazał współczesne osiągnięcia w kinematografii i dostępie do kultury w tej dziedzinie w dobie obecnej, a także przeniósł nas w czasy klasyki filmowej lat 20. 30.  i drugiej połowy XX wieku.

 

O powrocie klasyki filmowej na ekrany kin może świadczyć fakt, że w dobie dzisiejszej młodzi ludzie, wbrew pozorom, zaczynają się interesować tą formą dziedziny sztuki filmowej.  

Jest ona coraz bardziej dostępna, odkrywana inaczej poprzez nowoczesną wersję, dźwięk, przenoszenie z taśmy filmowej na dysk.  Nie ma dzisiaj kina, gdzie korzysta się z ciężkich taśm filmowych. Prowadzący miał na uwadze konserwację prewencyjną ? zapobiegawczą, która ma na celu działania pośrednie ? odpowiednie przechowywanie filmów, oczyszczanie z brudu, kurzu, a także  tworzenie filmoteki cyfrowej.

Postaram się również wyjaśnić w tym sprawozdaniu niektóre nowe pojęcia,  ujęte w przedstawionym przez prelegenta temacie.

Upgrade ? z ang. poprawiać, ulepszać. Znaczy to w tym przypadku ulepszanie sprzętu lub uaktualnianie oprogramowania.  Nowy sprzęt ma lepsze częstotliwości i parametry.

Konserwacja ? to czynności zabezpieczające dawne taśmy filmowe, które są również zabytkami, dziełami sztuki, przed ich zniszczeniem, utratą wartości i utrzymywanie ich w dobrym stanie.

Digitalizacja ? przetwarzanie, to wiedza w pigułce. Jest to etap przetwarzania sygnału analogowego  na cyfrowy. Technologie cyfrowe umożliwiają odczytanie np. książki z ekranu komputera czy tabletu. Dotyczy to również utworów, które powstały na długo przed wynalezieniem komputerów. Treść książki, notatki, zapis melodii, kadrów filmowych przeniesione  z formy analogowej na cyfrową to proces digitalizacji. Otwiera ona olbrzymie nowe możliwości rozpowszechniania analogowych materiałów, a dzięki Internetowi mogą być dostępne na całym świecie. Z tej technologii cyfrowej korzystają wszystkie instytucje kultury, udostępniając swoje zbiory online. Digitalizując, możemy uchronić nasze pamiątki od zniszczenia i zapomnienia. Stare listy w formie cyfrowej nie pożółkną, a skazy na czarno-białych zdjęciach dziadków można poprawić w programie do obróbki zdjęć. 

Narzędzia do prostej digitalizacji dostępne dla nas to: skaner, aparat cyfrowy, telefon komórkowy z aparatem, dyktafonem czy kamerą, kamera wideo.

Rekonstrukcja cyfrowa filmu ? to proces oczyszczania i naprawiania obrazu i dźwięku z negatywów filmowych, które niszczy powoli czas. To również zapisanie zrekonstruowanego materiału na nośnikach  najwyższej jakości.  Celem procesu jest ochrona dziedzictwa polskiej i światowej kinematografii przed zniszczeniem.  ?Zapewniamy im <drugą młodość> - stwierdził Prowadzący  Pan Pudełko ? poprzez przywrócenie filmom ich pierwotnej jakości bez ingerowania w wartość artystyczną dzieła.   

Cyfryzacja ? to jedyna szansa nie tylko na ocalenie filmów poprzez stworzenie cyfrowych wysokiej jakości kopii, ale też na drugie życie arcydzieł kina w świecie współczesnych technologii na komputerowym pliku.

ZMIANA TECHNIKI  -  ZMIANA KULTUROWA

W końcowej części wykładu słuchacze byli świadkami omawianych wcześniej zmian. 

Na ekranie kinowym pojawiły się fragmenty filmów z komputerowego repozytorium.

Repozytorium  - to miejsce, gdzie przechowuje się zasoby cyfrowych kopii.

Oglądnęliśmy : ?Wiosnę na Śląsku?, ?Potop?,  Przygodę na Mariensztacie? z Lidią Korsakówną i Tadeuszem Szmidtem, bezkonkurencyjne i  piękne stepowanie Freda Astera, Flipa i Flapa w scenie, która wzbudziła wiele śmiechu. Na długo pozostanie w naszej pamięci piosenka o budującej się po wojnie Warszawie, śpiewana przez słuchaczy UTW  w auli LO: ?Jak przygoda, to tylko w Warszawie.?

Wszystko to piękne. Ale radio, telewizja, kino, komputer -to wynalazki, które zabrały                                                 

lwią część z uroku książki.

Polecam: Czytajmy również książki.

Opracowała : Jadwiga GŁOGOWSKA