Na stronie

JĘZYK NIEMIECKI

 

  • początkująca - na zajęciach kładzie się nacisk na rozwój sprawności mówienia dialogowego i monologowego.
  • średnio-zaawansowana - na zajęciach kładzie się nacisk na rozwój sprawności mówienia dialogowego i monologowego. Grupa znajduje się na poziomie zaawansowania A1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

ABC KOMPUTERA

  • początkująca: uruchomienie programu Windows Paint, programu Notatnik i edytora tekstów Microsoft Word, pisanie prostego tekstu w edytorze tekstów Microsoft Word, uruchomienie przeglądarki i wyszukiwarki internetowej, podstawowe przeglądaniei wyszukiwanie stron internetowych, operacje na plikach i folderach, pisanie i zapisanie (w określonym folderze) tekstu w edytorze tekstów Microsoft Word, przesyłanie wiadomości e-mail z załącznikami, przeglądanie i wyszukiwanie stron internetowych.
  • średnio-zaawansowana: pisanie i zapisanie (w określonym folderze) odpowiednio sformatowanego tekstu w edytorze tekstów Microsoft Word, stworzenie tabeli sumującej comiesięczne stałe wydatki (elektryczność, gaz, telefon, itp.) w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Excel, utworzenie, wysłanie i odebranie wiadomości e-mail z kilkoma różnymi załącznikami oraz zapisanie plików z załącznikami w określonym folderze, wyszukiwanie treści w Internecie i przeglądanie stron internetowych przy użyciu wielu zakładek, napisanie i zapisanie tekstu zawierającego obraz i tabelę w edytorze tekstów Microsoft Word, wiedza na temat zagrożeń wynikających z posługiwania się Internetem, stworzenie swojego profilu na portalu społecznościowym.

PSYCHOLOGIA SZCZĘŚCIA

 

Psychologia pozytywna to dziedzina psychologii zajmująca się podłożem dobrego samopoczucia i szczęścia, a także męstwem oraz cnotami ludzkimi. Nauki psychologiczne poświęcały tradycyjnie wiele uwagi na badanie negatywnych i patologicznych aspektów życia człowieka (lęki, stres, depresja, itp.), pozostawiając na marginesie badanie aspektów pozytywnych, jak kreatywność, inteligencja emocjonalna, humor, mądrość, szczęście. Skuteczna recepta, to kilka wskazówek z których warto skorzystać podczas codziennego spaceru ku szczęściu :

  • Szczęścia nie da się osiągnąć raz nazawsze. W naturze człowieka leży ciągłe poszukiwanie szczęścia i ciągły niedostyt. Gdyby było inaczej, zatrzymywalibyśmy się w pewnym punkcie kurczowo trzymając się tego, co już mamy.
  • Warto sprawiać sobie drobne przyjemności, gdyż to one są cegiełkami, z których składa się bardziej ogólne poczucie szczęścia.
  • Człowiek jest istotą społeczną. Myśląc o swoim szczęściu warto pamiętać, że jest ono powiązane ze szczęściem innych osób.
  • Wybór celów życiowych wpływa na to, jakich emocji doświadczamy i jak bardzo czujemy się szczęśliwi. do szczęścia może więc prowadzić refleksja nad tym, co uważamy za ważne dla nas osiągnięcia.
  • Choć wiele zależy od nas samych, to nie zależy od nas wszystko. Bardzo istotne jednak jest ... POZYTYWNE MYŚLENIE !

Czym jest osobiste poczucie szczęścia? Co nas uszczęśliwia? Z czym wiąże się życiowa satysfakcja, a z czym jej brak? To tylko niektóre pytania, na które znajdziecie Państwo odpowiedź na zajęciach.

FAKULTET HISTORYCZNY

 

Tematyką zajęć będzie historia regionu (Górnego Śląska) opowiedziana poprzez obiekty zabytkowe, jakie istnieją, na terenie Górnego Śląska, a jednocześnie są świadkiem jego wielowiekowej i bardzo trudnej historii. Na zajęciach opowiedziana będzie historia wybranych obiektów fortyfikacyjnych (w tym zamki i warownie), pałaców, obiektów architektury sakralnej, industrialnej i miejskiej.

SPOTKANIA ZE SZTUKĄ

 

Spotkania ze sztuką mają na celu uwrażliwienie na piękno obcowania z szeroko rozumianą kulturą i sztuką. Pozwolą wyostrzyć zmysły, budować światopogląd, a przede wszystkim rozbudzić w sobie pasje i zainteresowania otaczającym nas światem i ludźmi. W ramach zajęć organizowane będą wyjazdy na wystawy, do muzeów lub bibliotek czy do kina.