Na stronie

ABC KOMPUTERA

  • początkująca: uruchomienie programu Windows Paint, programu Notatnik i edytora tekstów Microsoft Word, pisanie prostego tekstu w edytorze tekstów Microsoft Word, uruchomienie przeglądarki i wyszukiwarki internetowej, podstawowe przeglądaniei wyszukiwanie stron internetowych, operacje na plikach i folderach, pisanie i zapisanie (w określonym folderze) tekstu w edytorze tekstów Microsoft Word, przesyłanie wiadomości e-mail z załącznikami, przeglądanie i wyszukiwanie stron internetowych.
  • średnio-zaawansowana: pisanie i zapisanie (w określonym folderze) odpowiednio sformatowanego tekstu w edytorze tekstów Microsoft Word, stworzenie tabeli sumującej comiesięczne stałe wydatki (elektryczność, gaz, telefon, itp.) w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Excel, utworzenie, wysłanie i odebranie wiadomości e-mail z kilkoma różnymi załącznikami oraz zapisanie plików z załącznikami w określonym folderze, wyszukiwanie treści w Internecie i przeglądanie stron internetowych przy użyciu wielu zakładek, napisanie i zapisanie tekstu zawierającego obraz i tabelę w edytorze tekstów Microsoft Word, wiedza na temat zagrożeń wynikających z posługiwania się Internetem, stworzenie swojego profilu na portalu społecznościowym.