Na stronie

FAKULTET HISTORYCZNY

 

Tematyką zajęć będzie historia regionu (Górnego Śląska) opowiedziana poprzez obiekty zabytkowe, jakie istnieją, na terenie Górnego Śląska, a jednocześnie są świadkiem jego wielowiekowej i bardzo trudnej historii. Na zajęciach opowiedziana będzie historia wybranych obiektów fortyfikacyjnych (w tym zamki i warownie), pałaców, obiektów architektury sakralnej, industrialnej i miejskiej.