Na stronie

Na spotkaniu integracyjnym.

Zarząd Stowarzyszenia UTW w Bytomiu zainicjował spotkanie integracyjne przedstawicieli Zarządów UTW działających na terenach ościennych miast, które odbyło się dnia 4 listopada 2022 w siedzibie Zarządu w CKU w Bytomiu. Wzięli w nim udział Koleżanki i Koledzy z Chorzowa, Tarnowskich Gór, Świętochłowic i Siemianowic. Piekarski UTW reprezentowali: Jan Baron - Przewodniczący Zarządu i Jadwiga Głogowska – Sekretarz. Posiedzenie poprowadził Kol. Jan Ciepliński – przewodniczący Zarządu Gospodarzy. Celem spotkania było podzielenie się przez poszczególnych Członków Zarządów swoimi formami pracy ze Słuchaczami UTW, osiągnięciami i problemami, które wymagają rozwiązań w trakcie ich realizacji. Są to kłopoty z uczestnictwem słuchaczy na wykładach, gdzie notuje się słabą frekwencję oraz kłopoty finansowe. Ponadto okres pandemii i zawieszenie działalności Uniwersytetów spowodowały również zawirowania. Jednak z optymizmem dochodzimy do kontynuowania atrakcyjniejszych zadań. Wspólnym osiągnięciem spotkania, prócz wymiany realizacji planów, to stały kontakt i dzielenie się ciekawymi założeniami w codziennej pracy i informacje o możliwości skorzystania z nich w ramach integracji działalności UTW. Atmosfera spotkania miła, koleżeńska, czas wykorzystany z pożytkiem.  Dziękujemy Kolegom i Koleżankom ze Stowarzyszenia UTW w Bytomiu za miłe przyjęcie.