Na stronie

.

Szanowni Słuchacze!

Przypominamy, iż rozpoczynamy II semestr Roku Akademickiego 2021/2022.

W związku z powyższym przypominamy o dokonaniu opłaty semestralnej

w wysokości 25,- zł. Dyżur Zarządu w poniedziałek godz. 15.00 - 16.00 w AZS

w Piekarach Śląskich.