Na stronie

Nasi słuchacze w Warszawie

Nasi Słuchacze na Sesji Plenarnej Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w Warszawie

1 października, w dniu Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, przedstawiciele

Zarządu naszego uniwersytetu: Anna Kudełko i Jan Baron, uczestniczyli w V-tej

Sesji Plenarnej Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.

Spotkanie odbyło się w Muzeum Żydów Polskich POLIN w Warszawie.

Obywatelski Parlament Seniorów jest demokratycznie wybranym organem reprezentującym

9 milionów seniorów w Polsce. Delegatami są przedstawiciele wszystkich najważniejszych

środowisk senioralnych w Polsce.

 

Honorowymi gośćmi sesji byli:

  • Małgorzata Kidawa Błońska – Wicemarszałek Sejmu

  • Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich

  • Rafał Trzaskowski – Prezydent Warszawy

  • Paweł Rabiej – I Zastępca Prezydenta Warszawy

  • Michał Szczerba – Poseł na Sejm Rzeczpospolitej

W przemówieniach gości dominowały podziękowania, za wszystko co starsi obywatele

robią dla swoich społeczności. Podkreślano, że warunkiem rozwoju demokratycznego państwa jest społeczeństwo z aktywnym udziałem osób starszych. Apelowano również o przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy wobec osób starszych oraz ochrony ich praw.

Postulowano o powołanie Rzecznika Praw Seniora, który w należyty sposób reprezentowałby interesy Seniorów i stał na straży ich wolności, praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji. Rząd powinien usłyszeć głos Seniorów i wzmocnić finansowo organizacje senioralne, jak np. Rady Seniorów.

Delegaci oczekują prowadzenia dialogu z władzami publicznymi we właściwym dla tego

miejscu, jakim jest Sala Posiedzeń w gmachu Sejmu RP.

Poruszono na Sesji tematy, takie jak: powszechne badania profilaktyczne osób starszych (tzw. Bilans 70 i 80 latka, przedstawiony przez Prezydenta Warszawy) oraz konieczność powołania Rzecznika Praw Seniora.

Delegaci podsumowali obrady przyjęciem Deklaracji Programowej i wybrano nowe władze

na kolejną kadencję, a także oceniono rządowe i samorządowe programy skierowane do

osób starszych.

„Mamy 9 milionów głosów i nie zawahamy się ich użyć 13 października” stwierdzili delegaci”.

Zgromadzeni zaplanowali kolejne spotkanie na przyszły rok. Tym razem w Sejmie RP, na ulicy Wiejskiej w Warszawie.

 

Sporządził : Jan Baron