Na stronie

To był już ostatni wykład w tym roku akademickim

Metodyka diagnozowania układu kostnego w badaniach obrazowych RTG i rezonansu magnetycznego..” była przedmiotem rozważań wykładu dla Słuchaczy PUTW w dniu 24 kwietnia. Zasady wykonywania badań obrazowych przybliżyły nam Panie Aneta Wilczek i Anna Bielicka- Bąk - o specjalności Technik elektrokardiologii.

RADIOLOGIA – to jedna najnowszych dziedzin medycyny oraz samodzielna specjalizacja lekarska, która zajmuje się obrazowaniem ciała człowieka z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego w tradycyjnej rentgenografii, tomografii komputerowej i angiografii. Wykorzystuje się również pole magnetyczne do tomografii, magnetycznego rezonansu jądrowego oraz ultradźwięków (ultrasonografii). Otrzymywany obraz musi zostać zinterpretowany przez radiologa, który dokonuje opisu zdjęcia ze wszystkimi spostrzeżeniami oraz diagnozą.

W dzisiejszych czasach – podkreślały Panie Prelegentki – podstawowa formą diagnozowania jest diagnostyka za pomocą obrazowania radiologicznego. Wykorzystywana w każdym etapie leczenia chorego : od rozpoznawania samej choroby, poprzez postępy w czasie leczenia, aż po wykrywanie powikłań. Jednak obrazowanie radiologiczne niesie ze sobą niebezpieczeństwo w postaci promieniowania.

Wszyscy Słuchacze otrzymali materiały w postaci folderu z pierwszej serii na temat: „PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE W MEDYCYNIE.” Znajdziemy w nim wyjaśnienie: , co to jest promieniowanie jonizujące, a więc formę energii wysyłaną w postaci fal lub strumienia cząstek. Poznamy efekt jonizacji, własności promieniowania jonizującego oraz udział różnych źródeł.

Pani Aneta nawiązała do historycznego i przypadkowego odkrycia w r.1895 przez W. Roentgena promieniowania X, które jest podstawą wielu dziedzin współczesnej medycyny. Dzięki temu odkryciu człowiek mógł po raz pierwszy zobaczyć wnętrze ciała bez zabiegu chirurgicznego. Odkrycie radu i polonu przez Polkę M. Skłodowską – Curie pomogło poznać promieniotwórcze własności materii. Materiały pozwolą nam również dowiedzieć się o diagnostyce medycznej, np. złamania kości, zmian nowotworowych czy stanów zapalnych; rentgenodiagnostyce, tomografii komputerowej oraz radiologii zabiegowej i radioterapii.

Bardzo ważną sprawą, którą obydwie Panie Prelegentki podkreślały kilkakrotnie, jest ochrona radiologiczna pacjenta. Musimy pamiętać, że badanie radiologiczne może zlecić tylko lekarz!

Badanie lub leczenie z zastosowaniem promieniowania jonizującego wykonuje się na podstawie pisemnego skierowania lekarskiego.

Bez skierowania może być wykonane badanie: przesiewowe, densytometrii kostnej, punktowe zdjęcie zęba oraz w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia pacjenta.

Prelekcja Pań Anety i Ani obfitowała w zdjęcia i wykresy, np. zdjęcie dłoni żony Roentgena z cieniem pierścionka, stopa damska w wysokim bucie w sklepie obuwniczym Bata, tomografia komputerowa, „zasada ALARA”, układ szkieletowy człowieka (206 kości), przyczepione mięśnie, które ochraniają narządy wewnętrzne oraz stawu kolanowego- bardzo częstego schorzenia.

Wykład bardzo ciekawy, pouczający ze wszech miar. Dziękujemy !!!

 

Koleżanki i Koledzy. Zadaniem Naszego Uniwersytetu jest zapraszanie różnych specjalistów na wykłady. Marzeniem Samorządu jest przynajmniej ponad 60. % frekwencja, bo wykłady są podstawową formą działalności wszystkich Uniwersytetów.

Serdecznie dziękujemy TYM SŁUCHACZOM, którzy uczestniczyli we wszystkich lub w większości spotkań. Nie tylko podkreślali,że ta forma jest ważna ważna, ale bardzo pożyteczna, pouczająca i przynosi praktyczne korzyści dla zdrowia, rozwoju intelektualnego, rozwoju zainteresowań i poszerza nasze horyzonty myślowe.

SZANOWNI SŁUCHACZE.

 

Zapraszamy do uczestnictwa i czytania sprawozdań oraz wszystkich komunikatów na stronce internetowej a także do informowania słuchaczy, którzy nie posiadają dostępu do komputerów.

Opracowała Jadwiga Głogowska – Sekretarz PUTW