Na stronie

UWAGA! Najbliższe wydarzenia

1.

27.02.2019 r. (środa) godz. 17.00 - aula ASZ w Piekarach Śląskich  

wykład: Zbigniew Pawlak - "Droga do UNESCO"

 

Zbigniew Pawlak społecznik i przedsiębiorca, ekspert ds. dziedzictwa światowego. Pan Zbigniew jest badaczem przemysłowych dziejów Górnego Śląska oraz uczestnikiem wielu wypraw badawczych prowadzonych w dawnych wyrobiskach górniczych regionu. Od ponad 40 lat jest związany z Tarnowskimi Górami , gdzie mieszka i pracuje. Lider przedsięwzięcia i współautor wniosku o wpisanie „Kopalni ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach” na Listę światowego dziedzictwa UNESCO (decyzją obradującego w Krakowie Komitetu Światowego Dziedzictwa, 9 lipca 2017 r. „Kopalnie ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach” trafiły na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. W ten sposób województwo śląskie wzbogaciło się o pierwszy obiekt wpisany na prestiżową Listę, a polska lista najważniejszych zabytków świata zwiększyła się do 15 obiektów). Od wielu lat związany ze Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Tarnogórskiej – organizacją pozarządową, uznaną w 2013 r. za Strażnika Dziedzictwa Rzeczpospolitej, która zainicjowała proces wpisu zabytków pogórniczych miast na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jest aktywnym członkiem tej organizacji, od samego początku związany z Sekcją Penetracji i Ochrony Podziemi SMZT. W latach 2016 – 2018 r. pełnił funkcje Asystenta Burmistrza miasta Tarnowskie Góry ds. UNESCO, a także Koordynatora Miejsc Światowego Dziedzictwa. Decyzją Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej wybrany w czerwcu 2018 r. na stanowisko Przewodniczącego Zarządu tej organizacji (kadencja 2018 – 2022). Wcześniej pełnił funkcje Z-cy Przewodniczącego Zarządu i Członka Zarządu. Inicjator wielu przedsięwzięć badawczych, inwestycyjnych i kulturotwórczych. Obiektem jego zainteresowań są m.in. geologia, hydrogeologia, archeologia oraz historia górnictwa i hutnictwa Górnego Śląsk i Europy.