Na stronie

Konferencja "AKTYWNY SENIORZE DO BOJU".

11 grudnia 2018 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Wojkowicach odbyła się konferencja podsumowująca program ASOS w 2018 r. „Aktywny Seniorze Do Boju”.

Na konferencję została zaproszona Dyrektor DDK Pani Ilona Ogiołda oraz 4 przedstawicielki PUTW, które brały udział w programie.

Po oficjalnym otwarciu konferencji wystąpiła pełnomocnik Wojewody ds. polityki senioralnej i społecznej Pani Maria Nowak, omawiając finansowanie inicjatyw senioralnych w 2019 roku. Następnie została przedstawiona prezentacja założeń i efektów projektu realizowanego w ramach programu ASOS w 2018 r.

Pani Anna Kudełko, reprezentantka PUTW, wystąpiła z krótką charakterystyką działań oraz inicjatyw wpisanych w program, dzięki któremu m.in. słuchaczki PUTW wzięły udział w szeregu szkoleń oraz warsztatów; przygotowały oraz zapewniły obsługę skrzynek obywatelskich; zorganizowały kawiarenkę dyskusyjną.

Inicjatywą opracowaną przez zespół reprezentujący PUTW podczas trwania projektu, a potwierdzoną w wyniku dyskusji w kawiarence i na podstawie wniosków ze skrzynek obywatelskich, jest organizacja comiesięcznych otwartych „Spotkań ze sztuką”.