Na stronie

Zaproszenie do udziału w konkursie "Harce i Łamańce -mój czas z wnukami "

W imieniu organizatora konkursu: Posła do PE Jerzego Buzka, zapraszamy Słuchaczy do udziału w projekcie "Harce i Łamańce - mój czas z wnukami". Głównym celem projektu jest promowanie różnych rodzajów spędzania czasu wspólnie z wnukami.

Organizatorzy chcieliby pokazać młodym ludziom, w jaki sposób buduje się wieź pomiędzy dziadkami a wnukami, oraz zwrócić uwagę na potrzebę aktywności i propagowanie ciekawego sposobu spędzania wolnego czasu z wnukami, odkrywanie wspólnych zainteresowań, jak i czerpanie ze wzajemnych doświadczeń.
Uczestnicy konkursu przygotowują pracę dokumentującą różnorodne działania dziadków i wnuków. Praca uczestnika może być przedstawiona w postaci reportażu fotograficznego, prezentacji multimedialnej, filmiku lub albumu ze zdjęciami, rysunkami, etc.

W załączeniu Regulamin konkursu wraz z załącznikami.