Na stronie

Wykład

                        „...Największą sztuką życia jest

                                              umieć z wdziękiem się zestarzeć...

                                                                       (William Maugham)

 

      Takie motto przyświecało w czasie wykładu Panu Prof. dr hab. nauk med. Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  Czesławowi Marciszowi – Koordynatorowi Projektu pt. „Determinanty pomyślnego starzenia się seniorów aglomeracji śląskiej.”

Rozważania o przebiegu typów starzenia się  ze szczególnm uwzględnieniem starzenia pomyślnego miały miejsce dnia 26 września 2018 w auli AZS dla Słuchaczy Piekarskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

PAN PROFESOR zwrócił uwagę na następujące zagadnienia:

 

 1. Umowne okresy życia człowieka to: okres rozwojowy – od urodzenia do 29
 2. ż. na który przypada dzieciństwo i młodość, okres twórczy – do 60 r. ż., starość wczesna i późna -do 89 r. ż. oraz długowieczność >  89 rok życia. Maksymalna sprawność przypada na lata 15 – 25, a niepełnosprawność, kiedy po 80. nie wychodzimy z domu.
 3. Starzenie biologiczne wykazuje u człowieka zmiany strukturalne i czynnościowe. Przykładem może być piłkarz, skoczek narciarski, bo po 30 r. ż. organizm zaczyna słabnąć.
 4. Sytuacje stresowe wywołuje stres fizyczny , a także choroba stresowa.
 5. Starzenie jest procesem dynamicznym, natomiast starość – statycznym.
 6. GERONTOLOGIA– to nauka o procesie starzenia się.

Jest to interdyscyplinarny splot biologii, medycyny, kulturoznawstwa, psychologii i antropologii kulturowej w terenie. Nauka ta zajmuje się badaniem zmian wstecznych w ustroju człowieka, procesów starzenia się komórek, tkanek, narządów, zaburzeń korelacji między nimi oraz ustalaniem sposobów leczenia chorób wieku podeszłego i zapobiegania im. Wiek XIX był prekursorem tych badań.

 1. Obecnie musimy zmieniać nastawienie w sposobie naszych zachowań, aby nie dodawać lat do życia, jak było dawniej, ale dodawać życia do lat. Aktywny styl życia po 60. uchroni nas w większym stopniu przed zmianami zwyrodnieniowymi. Badania wykazują, że brak samodzielności notujemy od 2-10 %. Maksymalny wiek życia – średnio u mężczyzn wynosi 73 lata, u kobiet – 82 lata.
 2. Starość można mierzyć na różne sposoby. Wiek sprawnościowy może określić stan biologiczny, psychologiczny, społeczny, ekonomiczny i funkcjonalny.
 3. Na starzenie mają wpływ takie czynniki jak: genetyka, brak aktywności fizycznej, nieprawidłowe odżywianie się, stosowanie używek, choroby (wielochorobowość , wielolekowość), czynniki środowiskowe – zanieczyszczenie środowiska i żywności (żywność zmodyfikowana genetycznie). Ważną sprawą są osiągnięcia medycyny w postaci szczepień, czy poprawy higieny życia.

Należy również zwrócić uwagę na czynniki cywilizacyjne: jak zmiana środowiska na niekorzystne, instytucjonalizacja, izolacja społeczna, kontakty, izolacja społeczna, wsparcie społeczne, status społeczno – ekonomiczny, wykształcenie, subiektywna ocena stanu zdrowia, aktywność funkcjonalna.

 1. AGEIZM – to zjawisko, polegające na niechęci do starości, brak jej akceptacji.

Z ageizmem wiążą się czynniki psychologiczne: poczucie niższej wartości, zmiana wyglądu, utrata samodzielności, uzależnienie od pomocy innych, lęk przed samotnością, brak wsparcia ze strony otoczenia, czy lęk przed śmiercią.

 1. Pomyślne starzenie się, to starzenie optymalne, wolne od patologii, wolne od chorób, bez deficytów fizjologicznych, psychicznych i społecznych.

Około 10 – 20 % populacji starzeje się pomyślnie.

 1. Czynniki warunkujące zdrowie – w podsumowaniu Pana Profesora Czesława Marcisza to: styl zycia, środowisko, czynniki genetyczne, opieka zdrowotna, aktywny styl życia, unikanie używek, wyższy poziom wykształcenia, prawidłowa masa ciała, więzi rodzinne i społeczne, satysfakcja życiowa, zasoby psychiczne,

Na zakończenie Pan Profesor przytoczył słowa Naszego Wielkiego Polaka Papieża Jana Pawła II : „...Starość nie jest złem, któremu trzeba się podporządkować. Jest powołaniem, na które trzeba umieć odpowiedzieć. Zmierzać ku temu, aby wszystkim było lepiej, podjąć sens życia i zdobyć mądrość serca..”

 A ja dodam mądrość z perskiego przysłowia: „...Chcesz się ustrzec starości przykrej, ucz się stale. Bądź wieszczem swego wieku i wielkie głoś słowa...”

 

Po wykładzie prof. Czesława Marcisza odbyło się spotkanie organizacyjne dot. nowego roku akademickiego, podczas którego Pani dyr Ilona Ogiołda omówiła szczegółowo zaplanowane zajęcia, wykłady i wydarzenia, które nas czekają w najbliższych miesiącach.

Kluczowym punktem spotkania były wybory Zarządu Uniwersytetu.

Zadowoleni z dotychczasowej pracy Rady słuchacze, oceniając bardzo wysoko wkład i zaangażowanie jej członków, zaproponowali pozostanie dotychczasowego składu Rady Słuchaczy na najbliższą 2-letnią kadencję. Propozycja została  jednogłośnie przegłosowana. Skład  zasiliły dodatkowo  3 nowe osoby, Panie : Anna Dembecka, Maria Pyżlak i Urszula Cesarz, które również  chętnie zaangażują się w pracę na rzecz naszego Uniwersytetu. 

 

                                                                  Pozdrawiam. Opracowała J. GŁOGOWSKA

IMG-20180927-WA0002 IMG-20180927-WA0004 IMG-20180927-WA0005 IMG-20180927-WA0006 IMG-20180927-WA0006_1 IMG-20180927-WA0007 IMG-20180927-WA0008 IMG-20180927-WA0010