Na stronie

ZAPRASZAMY NA WYKŁAD !!!

Dnia 19 września o godz.17.00 w auli AZS odbędzie się kolejny wykład realizowany przez Śląski Uniwersytet Medyczny w ramach projektu „Determinanty pomyślnego starzenia się seniorów aglomeracji śląskiej” wykład p.t.”Jak starzeć się pomyślnie: aktywny senior – dla siebie, rodziny i społeczności”. Tym razem wykład wygłosi dr Andrzej Knapik. Celem wykładu będzie przedstawienie znaczenia szeroko rozumianej aktywności dla dobrostanu seniorów. Zarówno potrzeby osób starszych, jak i oczekiwania społeczne wskazują na niezbędność większej partycypacji seniorów w życiu społecznym- we wszystkich jego obszarach.