Na stronie

AKTYWNY SENIORZE DO BOJU

Pod takim hasłem Stowarzyszenie Aktywny Wojkowicki Senior  zaprosiło w maju b. r. Nasz Uniwersytet Trzeciego Wieku do udziału w projekcie  pt. „Aktywny Seniorze do boju”. Program znalazł uznanie  w Rządowym Programie na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 tzw. ASOS 2014 – 2020

organizowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki społecznej.

Pierwszy etap tego programu został zrealizowany w postaci szkoleń pod nazwą: „Animator Inicjatyw Seniorskich” (AIS), w których wzięło udział 4 przedstawicieli naszego UTW.

     Przed nami następujące  zadania :

  • wykład pt. „Dialog obywatelski” - samorząd bliżej seniora
  • utworzenie i obsługa „Skrzynek Obywatelskich”
  • spotkanie – KAWIARENKA na temat: „Seniorskie Warsztaty Aktywnego Seniora – propozycje i realizacja inicjatyw seniorskich w naszym mieście.

Wykład przybliży nam sztuki prowadzenia dialogu obywatelskiego oraz ukaże struktury prowadzenia konsultacji społecznych, wspieranie seniorów w rozmowach z przedstawicielami samorządów lokalnych oraz strategiczne planowanie i długofalowe o rozwiązywaniu problemów.

 „Skrzynki Obywatelskie” będą służyć  w prowadzeniu dialogu obywatelskiego z szerszym gronem seniorów, do których będzie można wrzucać postulaty i informacje z obszaru życia społecznego i obywatelskiego w Piekarach Śl. Skrzynki znajdować się będą w Akademickim Zespole Szkół w Piekarach Śląskich oraz  w Dzielnicowym Domu Kultury w Brzezinach Śl. w okresie od 13.09 do 18.09 br.

Zaproponowana „Kawiarenka” - to spotkanie z przedstawicielami różnych grup Seniorów z naszego miasta, na którym zostaną wypracowane inicjatywy do realizacji w środowisku lokalnym. Wykorzystane zostaną propozycje i sugestie Seniorów pozyskane ze skrzynek obywatelskich jako materiał pomocniczy.

W pierwszej kolejności zostaną uruchomione skrzynki obywatelskie, do których seniorzy naszego miasta mogą wrzucać propozycje