Na stronie

Zakończenie roku 2016/2017

„Zawsze idź przez życie tak, jakbyś miał coś nowego do nauczenia się, a tak się stanie.”


Dnia 29 maja 2017 roku w auli Akademickiego Zespołu Szkół w Piekarach Śl. odbyła się uroczystość zakończenia roku akademickiego 2016/2017 Piekarskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wzięli w niej udział zaproszeni goście oraz słuchacze uniwersytetu. Zebrani uroczyście odśpiewali hymn studencki „ Gaudeamus igitur”.
Pani Dyrektor mgr inż. Ilona Ogiołda przywitała zaproszonych gości oraz słuchaczy. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Zastępca Prezydenta Miasta Piekary Śl. - Pan Krzysztof Turzański, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – Pani Gabriela Kossakowska, Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta – Pan Łukasz Ściebiorowski , Honorowi Członkowie PUTW – dr Maria Wojszczyk i mgr inż. Stanisław Korfanty, Radna Natalia Ciupińska-Szoska, Dyrektor AZS - Pani mgr Justyna Wicik, Prezes Firmy Piekary NET Pan Grzegorz Czempik oraz Przedstawiciel UTW z Bytomia.

Wróćmy jednak do chwili rozpoczęcia 11 roku akademickiego, który to moment przedstawili kol. Koordynator Krystyna Golis oraz Przewodniczący Rady Słuchaczy kol. Jan Baron. Październikowa inauguracja ubiegłego roku akademickiego naszego P UTW przebiegała w pełni wzruszeń i nadziei na wzbogacenie doświadczeń, wiedzy, umiejętności, zacieśnienia przyjaźni, wspólnych koleżeńskich spotkań, pozytywnych i optymistycznych wrażeń. Aktywność i rozwój pasji motywowały do dalszej edukacji. Wiele z tych aspektów skłoniło słuchaczy do kontynuacji nauki na UTW. Stwierdzamy z całym przekonaniem - mówili prowadzący, że nie boimy się wyzwań, potrafimy włączyć się w różne działania i osiągać postawiony cel. W tym roku akademickim 204 słuchaczy, w tym 53 osoby nowo przyjęte, pracowało w 22 grupach fakultatywnych. Ich różnorodność znana jest w codziennej pracy na zajęciach. Ponadto słuchacze uczestniczyli w wykładach, a ciekawa i interesująca gama tematów z różnych dziedzin naszego życia, znalazła swoje odzwierciedlenie w co miesięcznych sprawozdaniach na stronce internetowej. W działalności utw znalazła się również duża dawka ruchu i sportowej rywalizacji podczas IV Senioralii organizowanych wspólnie z MOSiR- em. Była biesiada, był koncert, była dobra muzyka i wspaniała zabawa.
Jedziemy z niemałym dorobkiem artystycznym na Juwenalia do Warszawy, które odbędą się w dniach 19-21 czerwca 2017 roku.W dalszej części uroczystości zostały wręczone dyplomy z podziękowaniem dla starostów grup fakultatywnych współpracujących z koordynatorem i radą słuchaczy.

Szczególne wyróżnienia otrzymali:

- kol. Janina Gancarczyk i kol. Roman Klain za fotorelacje z każdej naszej imprezy czy wydarzenia,

- kol. Elżbieta Sieradzka – Kruczek za aktywne uczestnictwo, aż w 7 zajęciach fakultatywnych,

- Zarząd Uniwersytetu - za całokształt pracy w roku akademickim.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy na ręce Pani Dyrektor Ilony Ogiołdy składali kwiaty i podziękowania za prowadzenie i olbrzymie zaangażowanie w działalność Piekarskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Życzyli dalszych osiągnięć, nowych pomysłów i form pracy na rzecz mieszkańców naszego miasta z trzeciej przestrzeni życia. Głos zabrali: Pan z-ca prezydenta – K. Turzański, Pani G. Kossakowska odczytała list gratulacyjny Pana Przewodniczącego Rady Miasta dra Piotra Buchwalda oraz Pani dr M. Wojszczyk.

Urozmaiceniem uroczystości były występy artystyczne, przeplatające podawane wiadomości. I tak wystąpili : Soliści Gliwickiego Teatru Muzycznego w składzie – Jolanta Kremer – sopran, Arkadiusz Dołęga – tenor i Adam Mazoń - akompaniament . Piękne arie z operetek i musicali stanowiły ucztę dla serca i ucha, a wielu słuchaczy wtórowało swoim śpiewem wykonawcom. Równie pięknie, z dużym wdziękiem, fascynacją i młodzieńczym fasonem zaprezentował się trzyosobowy zespół taneczny zwinnych dziewcząt pod nazwą „KAHANI DANCE GROUP”. W jego wykonaniu oglądaliśmy tańce indyjskie, które wzbudziły wśród zebranych ogromny podziw i aplauz. Zespół działa na terenie naszego miasta, cieszy się sławą i ogromną popularnością oraz wieloma sukcesami. Ściśle współpracuje z ambasadorem Indii promując Indie i kulturę indyjską. Wieczór umiliły również występy zespołu wokalnego oraz zespołu tanecznego. Program tych zespołów zostanie zaprezentowany na X Juwenaliach w Warszawie.

Prowadzący uroczystość podziękowali gościom oraz słuchaczom UTW za udział w spotkaniu, życzyli miłego wypoczynku w czasie wakacji, pogody ducha i powrotu na uczelnię z nowym zapałem i niegasnącym wigorem.

Opracowała: Jadwiga Głogowska