Na stronie

Wykład, prawo spadkowe.

  

„O podziale majątku decyduje ostatnia wola,

a gdy jej nie ma - to reguły ustawowe.”


Spadkobiercą możemy zostać na mocy testamentu, albo na podstawie reguł tzw. dziedziczenia ustawowego. To ostatnie stosuje się automatycznie, gdy spadkodawca nie pozostawił ostatniej woli.

O prawie spadkowym słuchacze Piekarskiego UTW usłyszeli na wykładzie, w dniu 19 października 2016 r. który przeprowadził mgr Konrada Dziuba – znawca prawa oraz pracownik wydziału prawa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.


Każdy z Nas na swojej drodze życia spotyka się z działem prawa w tej dziedzinie. Może być spadkobiercą a w przyszłości spadkodawcą. Stąd znajomość kluczowych informacji i działań w sprawach spadkowych jest wskazana i nad wyraz potrzebna.

Bardzo ważnym krokiem w prawie spadkowym jest dziedziczenie na podstawie testamentu. Warto sporządzić testament, bo jest to słuszna decyzja, która pozwala samodzielnie, indywidualnie rozporządzać swym majątkiem. Testament poukłada szczególnie złożoną sytuację rodzinną i pozwoli uniknąć konfliktu. To oświadczenie woli testatora pozwala na indywidualne podejmowanie decyzji. Problem interpretacji testamentu rozpoczyna się po śmierci spadkodawcy. Testament może zawierać rozporządzenia tylko jednego spadkodawcy, a nie dwóch (np. obu małżonków.) Nie można go też sporządzić ani odwołać przez przedstawiciela czy opiekuna. Najważniejszą sprawą jest regulacja skutków prawnych.
- zdolność testowa – to sporządzenie aktu własnoręcznie przez osobę fizyczną własnego testamentu ( napisać słowo: Testament, opatrzyć datą dzienną i podpisem,
- wola testowania – wola i świadome dokonywanie czynności prawnej na wypadek śmierci.
- przesłanki nieważności testamentu: - stan wyłączający świadomość,
- napisany pod wpływem groźby, zastraszenia,
- pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie,
- odwołanie testamentu: - sporządzić nowy, zniszczyć wcześniejszy lub pozbawić wcześniejszy testament cech ważności, odwołać poprzedni z dnia …, uzasadnić.
Testament notarialny jest sporządzony pod okiem specjalisty – notariusza za opłatą, jest przechowywany obowiązkowo do śmierci spadkodawcy.
Otwarcie i nabycie spadku: testament otwiera się z chwila śmierci spadkodawcy; spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia testamentu.

Pan Prelegent podkreślił, że każdy indywidualny testament, zmienia reguły dziedziczenia ustawowego. W testamencie możemy przekazać majątek dowolnie wybranej osobie lub osobom.
Tych, którzy dziedziczyliby automatycznie, gdyby nie testament, spadkodawca może pozbawić zachowku tylko przez wydziedziczenie. Aby kogoś wydziedziczyć, muszą być przedstawione bardzo ważne, zawinione przez nich powody.
Jako spadkobiercy, możemy spadek odrzucić, składając oświadczenie przed sądem albo u notariusza. Sąd może uznać, w szczególnie drastycznych sytuacjach danego spadkobiercę za niegodnego dziedziczenia. O tym normuje kodeks cywilny w księdze IV – spadki [art. 922 – 1088]. Natomiast procedury stwierdzające przez sąd, że określone osoby nabyły spadek oraz podział spadku na osoby określa kodeks postępowania cywilnego [ art.127 – 691].
Przepisy prawne dokładnie określają postępowanie w przypadku przyjęcia lub odrzucenia spadku. Należy przede wszystkim przestrzegać terminów – uczulał wykładowca. Należy więc przedstawić oświadczenie woli o przyjęciu lub odrzuceniu w terminie 6 miesięcy. Brak oświadczenia spadkowego jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstw
em inwentarza (również z długami spadkodawcy, kosztami pogrzebu, kosztami postępowania spadkowego, roszczenia o zachowek). Uprawnieni do zachowku: - zstępni spadkodawcy(dzieci lub wnuki, jeśli dzieci nie żyją),
małżonek, rodzice. Zachowek jest ochroną dla osób, które zostały w testamencie pozbawione spadku. O jego uznanie osoba pominięta może dochodzić roszczeń w ciągu 5 lat od ogłoszenia testamentu. Zachowek nie przysługuje osobom, które : zostały uznane za niegodne, zrzekły się spadku, odrzuciły spadek, zostały wydziedziczone.
Wysokość zachowku wynosi :1) – połowa wartości spadku, jaki miał być zapisany osobie przez spadkodawcę, 2) - 2/3 (dwie trzecie) spadku dla osoby niepełnoletniej.

Uwaga słuchacze. Ponieważ wielu z Was wyraziło duże zainteresowanie powyższym tematem, możemy jeszcze raz zorganizować wykład z Panem Prawnikiem, który wyraził swoje zadowolenie z frekwencji uczestników na wykładzie oraz czynnym Waszym udziałem, stawianiem pytań w rozwiązywaniu wielu niedomówionych kwestii.
Prosimy o przygotowanie pytań, problemów i złożenie ich na piśmie u starostów grup lub w czasie dyżurów Rady Słuchaczy. Dziękujemy Słuchaczom obecnym na wykładzie.
Zapraszamy wszystkich, bo tematyka związana z prawem spadkowym powinna być znana każdemu obywatelowi naszego państwa.

PAMIĘTAJMY ! Zgłębienie materii prawa spadkowego, znajomość jego podstawowych kwestii, pozwoli Nam z optymizmem spojrzeć w przyszłość, uspokoić sumienie i dokonać prawidłowych rozwiązań.

Opracowała: Jadwiga GŁOGOWSKA Sekretarz Rady Słuchaczy