Na stronie

Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017

„… Dziś bardziej niż kiedykolwiek, nauka wydaje się
kluczem do przetrwania. Zarówno dla naszej planety
jak i dla nas samych jako narodu oraz naszego dobrobytu i bezpieczeństwa…”
( Barack OBAMA )

Takie przesłanie stanęło przed słuchaczami Piekarskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który rozpoczął 11. rok swojej działalności. Wśród słuchaczy znaleźli się długoletni uczestnicy zajęć oraz Nowi, którzy przedłużają swoją edukację w tzw. trzeciej przestrzeni życia. Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017 miała miejsce w auli Akademickiego Zespołu Szkół w Piekarach Śląskich przy ul. Gimnazjalnej 24 w dniu 28 września 2016 roku.


Galę poprowadzili Koordynator UTW – mgr Krystyna GOLIS oraz Przewodniczący Rady Słuchaczy – Jan BARON. Tradycyjnie uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu GAUDEAMUS IGITUR. Poprowadziła go śpiewaczka Pani Irmina Barczewska – Garus przy akompaniamencie gitarzysty.
Zgromadzonych na uroczystości słuchaczy oraz zaproszonych Gości przywitała Pani Dyrektor Dzielnicowego Domu Kultury w Piekarach Śląskich mgr inż. Ilona OGIOŁDA.
Wyraziła ogromną radość za popieranie tej uczelni dla Seniorów na naszym terenie przez osoby, które zaproszone, zaszczyciły swoją obecnością dzisiejsze spotkanie. A należały do nich Pani Prezydent Miasta mgr Sława Umińska – Duraj, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – mgr Gabriela Kossakowska, Przewodniczący Komisji Edukacji, kultury i Sportu – Pan Łukasz Ściebiorowski, Honorowi Członkowie PUTW: dr Maria Wojszczyk i mgr inż. Stanisław Korfanty oraz Dyrektorzy placówek oświatowych w Piekarach Śl. którzy współpracują z Uniwersytetem . Serdecznie powitała również pani Dyrektor przedstawicieli zaprzyjaźnionych Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
Szczególnie ciepło zostali przywitani Słuchacze i Wykładowcy PUTW, którzy wybrali na następny rok życia jedną z form aktywizacji, a która w ramach swojej działalności stworzy możliwości do poszerzenia wiedzy z różnych dziedzin, pobudzi do aktywizacji społecznej, ułatwi nawiązywanie przyjaznych kontaktów, zapewni umacnianie kondycji fizycznej i rozwój kulturalny, realizując swoje marzenia, pasje i zainteresowania.
Prowadzący przedstawili oferty zajęć fakultatywnych , których mogą skorzystać słuchacze.
Ponad 160 osób już podpisało swój akces w jednym lub nawet w kilku grupach fakultatywnych. Cieszy nas duża różnorodność zainteresowań naszych Członków. 38 nowych Studentów otrzymało legitymacje członka PUTW. Tej immatrykulacji dokonała Pani Prezydent Miasta i Pani Dyrektor DDK. Pamiątkowe zdjęcie uwieczniło ten ważny i miły moment w historii Seniorskiej Uczelni.
Pani KOORDYNATOR zaapelowała do słuchaczy, o zwiększenie frekwencji na wykładach, spotkaniach i imprezach, bowiem są one nieodłączną częścią naszej działalności. Tematyka wykładów jest różnorodna i dostosowywana do potrzeb oraz zainteresowań studentów i realizowana w ramach możliwości finansowych uniwersytetu.

W dalszej części spotkania wystąpiła z przesłaniem do Słuchaczy Pani Prezydent Miasta życząc miłych chwil, spełnienia marzeń i wielu indywidualnych oraz zespołowych osiągnięć. W imieniu Przewodniczącego Rady Miasta Pani G. Kossakowska odczytała List z gratulacjami oraz życzeniami dalszych sukcesów i owocnej działalności na rzecz Seniorów z naszego miasta. Bardzo ciepło i serdecznie przemówiła do koleżanek i kolegów Pani dr Maria Wojszczyk , założycielka i kierownik PUTW w latach 2006-2014. Wyraziła zadowolenie z kontynuacji i poszerzania działalności oświatowej placówki dla Seniorów, życząc dalszych osiągnięć, wspaniałej atmosfery, zdrowia i dobrego samopoczucia w czasie pracy na przestrzeni całego roku. Równie serdeczne i gromkie owacje były podziękowaniem za życzenia. W części artystycznej wieczornego spotkania wystąpili:
-- Słuchaczka Jadwiga GŁOGOWSKA, prezentując utwory swojego autorstwa pt. „TRYPTYK OLIMPIJSKI – W IMIĘ POKOJU….”, które zdobyły nagrodę GRAND PRIX w czasie tegorocznych IX JUWENALIÓW TRZECIEGO WIEKU W WARSZAWIE,
-- Bracia Piotr i Jan KUDEŁKOWIE – absolwenci Akademii Muzycznej w Katowicach w koncercie gitarowym muzyki klasycznej. Pięknie i zachwycająco zabrzmiały znane i lubiane utwory z pokazem multimedialnym z polskich i nie tylko, filmów: „Pan Tadeusz, Ziemia obiecana, Janosik, Dom, Love story i innych. Oczarowana publiczność dziękując gorącymi brawami prosiła o bis.

Opracowała Jadwiga GŁOGOWSKA  

Listy gratulacyjne: