Na stronie

List dr Marii Wojszczyk do Słuchaczy Piekarskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 

Szanowni Państwo,

Słuchacze PUTW

       W życiu każdego człowieka jest taki czas, w którym musi dokonać ważnych wyborów, zmian. Ten czas właśnie dla mnie nadszedł. Z wielkim żalem żegnam się Wami, moimi znajomymi, przyjaciółmi, słuchaczami Piekarskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

       Kiedy w sierpniu 2006r. powstał pomysł, aby utworzyć w Piekarach Śląskich Uniwersytet Trzeciego Wieku, natychmiast podjęłam tę ideę, a wtedy  nawet nie przypuszczałam, jak ogromny będzie odzew mieszkańców: ?seniorów 50 +? nie tylko z naszego miasta.

Przez 8 lat istnienia Piekarskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przyjęliśmy do naszego grona ponad 680 osób, dla których zaprosiłam 120 wykładowców  reprezentujących różne dziedziny nauki: medycynę, kulturę, psychologię, filologię polską, historię, prawo, geografię, a także Włodarzy miasta, policję, rehabilitantów z zakresu problemów ludzi starszych. Wszystko po to, aby przybliżyć  różne obszary wiedzy i nauki - bo  takie są główne zadania Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

       Zorganizowanie lektoratów dało Wam możliwość  przypomnienia sobie, lub wręcz podjęcia od podstaw nauki języków obcych. Wielu spośród Państwa zyskało okazję rozwijania talentów plastycznych, których rezultatem były liczne wernisaże. Na zajęciach z psychologii poznawaliście sposoby rozumienia i korzystania z doświadczeń  życiowych, rozwiązywania  problemów dnia codziennego. Aby świat ze swoimi zdobyczami cywilizacyjnym nie odbiegł od Was zbyt daleko - uczyliście się jak korzystać z informatyki, ponieważ wielu Słuchaczy nie miało wcześniej kontaktów  z komputerem. A teraz: skype, czy e-mail nie jest już przeszkodą w porozumiewaniu się z bliskimi,  którzy  z różnych powodów opuścili dom rodzinny.

       Dzięki zajęciom z turystyki prowadzonym przez Panią Barbarę Izworską i zaangażowaniu starosty Bogusi Tobolik poznaliście różne kraje, ich kulturę, sztukę i obyczaje. W kilkudziesięciu wycieczkach zwiedzaliście ciekawe miejsca w kraju i za granicą. Pokazaliście także,  jakimi możecie być doskonałymi aktorami w małych form teatralnych: pamiętna ?Noc Świętojańska? czy podróż od źródeł Wisły do morza.

       Mieliście też okazję podnosić sprawność fizyczną dzięki życzliwości Kierownictwa Spółdzielczego Domu Kultury,  pokazaliście sprawność i tężyznę sportową na ?Senioraliach?.

       Co roku spędzaliśmy zimowe wieczory na śpiewających i tanecznych  biesiadach karnawałowych, spotykalismy się także na majówkach typu:"PIC - NIC" z okazji zakończeniu roku akademickiego.

       To wszystko było możliwe dzięki Waszym składkom członkowskim oraz pozyskanym przeze mnie dotacjom z Urzędu Miasta (z których co roku rozliczałam się przed odpowiednimi urzędami), a także dzięki  pracy mojej i członków samorządu na rzecz PUTW (często kosztem rodziny). Była to praca społeczna  bez jakiegokolwiek  wynagrodzenia.

       Dumna jestem z tego, że Nasz Uniwersytet ma dobrą renomę, wysoki poziom merytoryczny wykładów i zajęć, że cieszy się szacunkiem nie tylko w lokalnym środowisku (naszą działalność doceniono uznając Piekary Śląskie miastem przyjaznym seniorom).

       Niech zatem Piekarski Uniwersytet Trzeciego Wieku ma coraz większe grono słuchaczy, miłośników edukacji i rozwoju osobistego w wieku senioralnym!!!. Dlatego uważam, że mogę bezpiecznie zakończyć swoją misję i współpracę z Państwem, życząc dalszego poszerzania wiedzy, realizacji pasji i budowy nowych więzi.

       Cieszę się z nawiązanych dobrych znajomości, przyjaźni. Dziękuję Tym, którzy przyczynili się do rozwoju PUTW, członkom samorządu wszystkich kadencji. Szczególne podziękowania należą się Pani Annie Witkowskiej. Dziękuję starostom grup fakultatywnych.

       Dziękuję Paniom Dyrektorkom i Pracownikom I LO, Nauczycielom prowadzącym zajęcia fakultatywne, Panu Prezydentowi Stanisławowi Korfantemu za życzliwość okazywaną PUTW oraz Stowarzyszeniu ?Nasze Piekary? za opiekę merytoryczną

       Przekazuję Piekarski Uniwersytet Trzeciego Wieku w dobre ręce pod zarząd Domu Kultury, na czele którego stoi Pani Ilona Ogiołda.

       Jestem przekonana, że nadal będziecie zainteresowani realizacją w ramach  P U T W własnych zainteresowań i pasji , bo:

NIE MA DLA NAS LEPSZEGO LEKU NIŻ UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

 Kierownik Piekarskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

dr Maria Wojszczyk 2006 - 2014