Na stronie

Spotkanie z Panią Premier

Dnia 21 maja 2015 r. w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości w Gliwicach odbyło się spotkanie Premier Ewy Kopacz z przedstawicielami śląskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Piekarskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku ; KRYSTYNA GOLIS ? koordynator PUTW, JAN BARON ? przewodniczący Rady Słuchaczy oraz ANNA KUDEŁKO ? członek Rady Słuchaczy.
Pani premier pochwaliła działania osób starszych, którzy niejednokrotnie pomimo zaawansowanego wieku angażują się w promowanie aktywności wśród swoich rówieśników. ?Trzeba budować poczucie dbałości o starsze osoby? - mówiła premier w Gliwicach.
Rząd od lat realizuje działania wspierające seniorów, ich rozwój i aktywność. Premier Ewa Kopacz zadeklarowała w Gliwicach, że rząd będzie rozwijał różne formy wsparcia seniorów. Jak mówiła, w przyszłorocznym budżecie znajdą się środki na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych i rozwijanie sieci domów dziennej pomocy dla seniorów. Program Senior Wigor umożliwiający tworzenie takich miejsc został przyjęty przez Radę Ministrów w marcu tego roku. Rząd przeznaczy na ten cel 370 mln zł. To pozwoli na uruchomienie i doposażenie ok. 100 placówek.
Premier przypomniała również, że trwają prace nad systemem bezpłatnej pomocy prawnej, która obejmie m.in. osoby starsze. To kolejny projekt zapowiedziany przez szefową rządu w expose. Ta inicjatywa otworzy dostęp do pomocy prawnej tym, którzy do tej pory napotykali barierę finansową. Przy każdym ośrodku - gminnym, powiatowym, powstanie miejsce, w którym będą pracować adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi - zapewniła.