Zarząd

ZARZĄD PIEKARSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU:

 1. Przewodniczący: Jan Baron
 2. Sekretarz: Jadwiga Głogowska
 3. Skarbnik: Anna Witkowska
 4. Członkowie: 
  • - Anna Kudełko
  • - Anna Dembecka
  • - Maria Pyżlak
  • - Urszula Cesarz

 

DYŻURY RADY SŁUCHACZY PUTW:

 • W związku z zawieszeniem zajęć fakultatywnych i wykładów od dnia 20.10.2020 r. dyżury zarządu są wstrzymane. Możliwy tylko kontakt telefoniczny pod numerem 601 525 421 lub 32 287 95 66