Na stronie

TURYSTYKA I REKREACJA

Zajęcia odbywające się w ramach „Turystyki i rekreacji” obejmują prezentacje dotyczące mniej i bardziej znanych, ciekawych miejsc w Polsce i na świecie. Wykłady uzupełniane są licznymi fotografiami, a także filmami dotyczącymi omawianej tematyki. Każdy uczestnik w trakcie zajęć ma możliwość zaprezentowania informacji i podzielenia się wrażeniami i wiadomościami z własnych bliższych i dalszych wyjazdów. Na spotkania zapraszane są osoby zafascynowane podróżowaniem i chętne do podzielenia się zdobytym doświadczeniem. W ramach zajęć organizowane są liczne wyjazdy, wycieczki połączone ze wspólnym biesiadowaniem. Zapraszamy na zajęcia wszystkich, którzy chcą utrzymać sprawność intelektualną, jak i rozwój społeczny jak najdłużej.