Na stronie

Tolerancja na co dzień

?Dlaczego nie mówimy o tym, co nas boli otwarcie

Budować ściany wokół siebie marna sztuka

Wrażliwe słowo, czuły dotyk wystarczą,

 czasami tego tylko pragnę, tego szukam?

Z piosenki St. Soyki

?Tolerancja/Na Miły Bóg?

Dnia 25.03.2015r. Słuchacze Piekarskiego UTW byli uczestnikami wykładu na temat ?Tolerancja na co dzień?, który przedstawiła mgr Zofia Gajowska, były dyrektor Poradni Wychowawczo- Zawodowej, obecnie wykładowca fakultetu PUTW- ?Psychologia szczęścia?. Prelekcja wprowadziła nas w dziedzinę określeń tolerancji, rozszerzyła przedmiot stereotypów, mówiła o etykietowaniu i problemie tolerancji wobec kobiet. Poparta została wieloma przykładami.

 

 

Pojęcie tolerancji określali między innymi: Diderot,  J. Luk oraz M. Kozakiewicz. Filozofowie uważali, że jest to nie przeciwstawienie się poglądom i działaniom odmiennym, nie wywieranie przymusu na ludzi inaczej myślących oraz wskazywali na moralną i intelektualną zasadą oznaczającą prawo do niezależnego myślenia, przekonań i norm obyczajowych.

Ważne stwierdzenie dla słuchaczy to:

?Człowiek tolerancyjny pozbawiony jest uprzedzeń, potrafi szanować odmienne od swoich upodobania, wierzenia, sposób bycia, kolor skóry?.

W społeczności ludzi funkcjonuje wiele stereotypów, które dotyczą poszczególnych grup, ukazując spostrzeganie jej myślenia. Stereotypy mogą usprawiedliwić agresje wobec innych ludzi.

Przypisywanie komuś negatywnych cech, obniża jego wartość na wielu podłożach. Wywołuje wzrost wrogości, napięcie oraz narusza poczucie godności.

Warto przybliżyć sobie temat związany z tolerancją wobec kobiet na przestrzeni wieków oraz w dobie obecnej.

Prowadząca podała wiele interesujących przykładów, jak postrzegano kobiety w innych realiach i krajach. Sytuacja kobiet we współczesnym świecie jest wobec sytuacji mężczyzn bardzo zróżnicowana i pozostawia problem ciągle otwarty.

 

Opracowała: J. Głogowska