Na stronie

"...WIECZÓR DLA NIEPODLEGŁEJ..."

...Bądź pozdrowiona od gwiazd jaśniejsza

BIAŁO – CZERWONA

Bądź pozdrowiony NARODZIE DZIELNY

który przez wieki rwałeś kajdany

morze krwi lejąc za NIEPODLEGŁĄ.....”

(Zdzisława Felińska)

 

W dniu 17 listopada 2022 w 104 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę w DDK Brzeziny Śl. Słuchacze połączonych fakultetów UTW : Akademii Śpiewu i Z kulturą na TY spotkali się na uroczystym „Wieczorze dla Niepodległej”.Wieczór nosił nazwę : WYŚPIEWANA NIEPODLEGŁOŚĆ.” Swoją obecnością zaszczycili spotkanie Pani Dyrektor DDK – Ilona Ogiołda oraz Przewodniczący Zarządu P UTW – Kol. Jan Baron. Treścią wieczoru były fragmenty utworów poetyckich M. Konopnickiej, C.K. Norwida, A. Słonimskiego, K.K. Baczyńskiego, Z. Felińskiej. Utwory przygotowała i czytała prowadząca spotkanie Jadwiga Głogowska. W utworach przewijała się Polska pod zaborami, tęsknota za krajem, polską przyrodą, polskim żołnierzem, który walczył o wolność, za matką, która uczyła pacierza i mowy ojczystej. Pieśni patriotyczne opracowała i przygotowała śpiewnik oraz na gitarze grała melodie, prowadząca fakultet Akademii Śpiewu, Pani Agnieszka Brenza. Uczestnicy spotkania otrzymali śpiewniki z 19 pieśniami. Wszyscy obecni pięknie, równo i z zapałem śpiewali: Rotę, Jak długo na Wawelu, O mój Rozmarynie, Pierwszą brygadę, Pierwszą Kadrową, Polny kwiat, o Ułanach, o Wiśle, o sercu w plecaku, o wojence, o wierzbach szumiących i płaczących, niebieskookich dziewczynach, o Pałacu Michała, o polskiej piechocie. Niektóre bisowano.

Ojczyźnie mojej cała się powierzam – pisała Pani Felińska

Tu jestem sobą i tu czuję z nią

Tu szumię wodami, łanami zbóż się złocę

Tutaj dzień zaczynam modlitwą i pracą

Tutaj noszę ciężar trudów powinności

Tu o pokój świata modlę się co dzień.

 

Atmosfera spotkania była bardzo podniosła, uroczysta, wywołująca łezkę w oku i chwytała za serca, które mocno biły w czasie wyśpiewywanej niepodległości.

Dziękujemy firmie Alex-Pol za pomoc i wsparcie wydarzenia.

 

 

Opracowała : Jadwiga Głogowska