Na stronie

Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023 w PUTW

 

.... Późną dorosłość zamieniaj

w ZŁOTĄ JESIEŃ ŻYCIA....”

 

 

 

Z takim mottem Słuchacze Piekarskiego Uniwersytetu III Wieku rozpoczęli nowy 17. Rok Akademicki 2022/23 na uroczystej inauguracji, która odbyła się 03.października 2022 r. w auli AZS w Piekarach Śl. przy ul. Gimnazjalnej 24.

Zaproszonych Gości oraz licznie zebranych Studentów przywitała Pani Ilona Ogiołda – Dyrektor DDK w Piekarach Śl.

Swoją obecnością zaszczycili nas: Pan Tomasz WESOŁOWSKI – Przewodniczący Rady Miasta, Pan Paweł SŁOTA – Z-ca Prezydenta Miasta,

Pan Łukasz ŚCIEBIOROWSKI – Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Pan Ryszard KŁAK – DYREKTOR CKU w Bytomiu, Pani Justyna PIETRUCHA – dyrektor AZS w Piekarach Śl. Pan Grzegorz CZEMPIK – reprezentujący Firmę „PIEKARY.NET” oraz Pani Teresa JASKÓŁA ze Stowarzyszenia Aktywny Wojkowicki Senior.

Część oficjalną uroczystości poprowadzili: Jan Baron – przewodniczący Zarządu Słuchaczy P UTW i Jadwiga Głogowska – sekretarz Zarządu.

Gaudeamus Igitur” - Weselmy się... w wykonaniu Studentów fakultetu „Akademia śpiewu” pod batutą Pani Agnieszki Brenza, dał sygnał do otwarcia uroczystości.

Zapoznaliśmy zebranych z założeniami działalności UTW na ten rok i sposobami ich realizacji. Priorytetowym zadaniem będzie praca nad programem integracyjnym , którego efektem winno być tworzenie więzi i przyjaźni wśród Słuchaczy i docenianie pozytywnych wartości, atutów, walorów i zalet swoich oraz koleżanek i kolegów.

Słuchacze otrzymali zestaw materiałów z wykazem i terminarzem fakultetów, wykładów, wycieczek oraz wspólnych spotkań całej społeczności uniwersyteckiej.

Zachęcaliśmy do korzystania w jak największym stopniu z przygotowywanych zajęć, aby rozwijać swoje zainteresowania, zamiłowania i zapał oraz poszerzać swoje horyzonty.

Część oficjalną zakończyło uroczyste wręczenie nowo zapisanym Słuchaczom legitymacji członkowskich w liczbie 42 oraz odznak utw przez Pana Przewodniczącego RM i Panią Dyrektor DDK .

Część artystyczną wypełnił koncert piosenek śpiewającego artysty – Filipińczyka, mieszkającego w Polsce, Pana Aleksandra MARTINEZA.

Prezentacja utworów w różnych językach , znane melodie nucone przez uczestników imprezy, a nawet śpiewane, taniec, czar i wdzięk wykonawcy, niecodzienny kontakt ze Słuchaczami sprawiły, że gorąca atmosfera i klimat odbioru koncertu, przeszły wszelkie oczekiwania. Śmiech, okrzyki i wybijanie rytmów melodii oraz niekończące się oklaski, zamykaliśmy w naszych sercach i dłoniach, zabieraliśmy ze sobą, aby je zachować na dłużej w pamięci. Podziękowaniom i oklaskom nie było końca.

Prowadzący serdecznie podziękowali zaproszonym Gościom, za zaszczyt, jaki nam sprawili swoją obecnością, osobom, które wspierają nas duchowo i finansowo, Cukierni Spruś - Trembaczowski i Pani Halinie Kocur oraz Cukierni Stach.

Szczególne podziękowania skierowaliśmy na ręce Pani Dyrektor Ilonie Ogiołda za całokształt współpracy i całej ekipie za pomoc w przygotowaniu tej uroczystości.

 

GALERIA ZDJĘĆ

 

Opracowała : Jadwiga Głogowska.