Na stronie

Choroby społeczne XXI wieku ; „Otępienie – Demencja – Alzheimer „

Zakochaj się w życiu … i w zdrowiu.

Codziennie zadawaj sobie pytanie:

Co mogę dzisiaj zrobić dla swojego zdrowia?

 

 

Na wykład o tej tematyce dla Słuchaczy Piekarskiego Uniwersytetu III Wieku przyjął zaproszenie Pan prof. dr hab. Czesław MARCISZ – emerytowany pracownik naukowo – dydaktyczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Otępienie, demencja, Alzheimer to choroby mózgu o charakterze przewlekłym lub postępującym, w których zaburzone są funkcje poznawcze naszego organizmu – stwierdził Pan profesor. Mają wiele cech wspólnych z niewielkimi odmianami.

Demencja starcza a Alzheimer : Czy to ta sama choroba? Zadajemy sobie to pytanie.

Są to jednak dwie różne choroby. Jednak Alzheimer rozwija się w 80 % w towarzystwie demencji. Demencja starcza to inaczej otępienie. Jest to ogólny zespół objawów, które pojawiły się na skutek choroby albo uszkodzenia struktur mózgu.

Obserwujemy u chorych zaburzenia pamięci, rozumienia, myślenia, orientacji, uczenia się i przyswajania informacji. Kiedy choroba postępuje , wtedy narastają trudności w odtwarzaniu treści. Pół miliona osób cierpi na tę chorobę, najwięcej po 80. roku życia. Demencja stale postępuje i nie można jej całkowicie wyleczyć. Możemy jedynie trochę zahamować jej rozwój i złagodzić dolegliwości przeprowadzając kurację.

Przyczyny otępienia to uszkodzenia mózgu związane z procesem starzenia się albo chorobami neurologicznymi : wylew, udar, parkinson, choroby psychiczne.

Demencja może też wystąpić u młodych ludzi, a powodują ją infekcje tkanki mózgowej, przewlekły długotrwały stres, używki: alkohol, substancje psychoaktywne

i wady ośrodkowego układu nerwowego.

U Seniorów wraz z upływem lat osłabieniu ulegają zdolności intelektualne i poznawcze. W miarę choroby objawy są coraz bardziej widoczne. Objawy to kłopoty z zapamiętywaniem, przypominaniem sobie wyrazów, imion, nazwisk ; problem z liczeniem; zaburzenia orientacji czasu i przestrzeni; pogorszenie nastroju, apatia; skrajne emocje, agresywne zachowanie, zaburzenia mowy, trudności w rozpoznawaniu osób, nawet bliskich; kłopoty z nazywaniem przedmiotów; urojenia, omamy. Można złagodzić objawy i zahamować nieco jej rozwój poprzez trening, stymulację mózgu, czytanie książek, rozwiązywanie krzyżówek, łamigłówek. Lekarze zalecają również i wymagają wykonywania precyzyjnych ruchów rąk.

Choroba Alzheimera powoduje specyficzną demencję. Wyróżniają ją fragmenty białek albo blaszki budujące się między splotami nerwowymi i komórkami białek.

Tego schorzenia nie da się wyleczyć , jedynie tymczasowo zatrzymać albo opóźnić. Brak jeszcze leku, bo Alzheimer powoduje uszkodzenie kory mózgowej.

Objawy tej choroby to: drażliwość, zachowanie agresywne, wahania nastroju, trudności w odnalezieniu słów, utrata pamięci długotrwałej, zagubienie rzeczywistości. Wyróżnia się 5 etapów choroby; w ostatnim - całkowita zależność od bliskich, opiekunów.

Pan profesor przedstawił również na ekranie postać lekarza, który odkrył chorobę: Alzheimer (1864 -1915) niemiecki badacz z Bawarii zwrócił uwagę na epidemiologię choroby i czynniki jej objawiania: wiek, płeć, czynniki genetyczne, zespół Downa, a także na etiopatogenezę choroby, która powoduje zanik neuronów.

Słuchacze z wielkim zainteresowaniem śledzili przedstawiane wiadomości o chorobach XXI wieku na ekranie w postaci wykresów, zdjęć narządów człowieka ukazujących zdrowy mózg i jego zmiany itp.

Podziękowaniem dla Pana prof. Czesława Marcisza były kwiaty, gromkie oklaski i wspólne zdjęcie wszystkich uczestników wykładu.

 

A co my możemy zrobić codziennie dla swojego zdrowia?

OTO PRZESŁANIE: By przeżyć, trzeba nam 4 uścisków dziennie.

By zachować zdrowie, trzeba 8 uścisków dziennie.

By się rozwijać, trzeba nam 12. uścisków dziennie.

( Virginia Satir)

Opracowała: Jadwiga GŁOGOWSKA

 galeria zdjęć*