Na stronie

Z WIZYTĄ W WOJKOWICACH….

.... Szukaj celu, który Cię uskrzydli,, natchnie

i da Ci prawdziwą wewnętrzną satysfakcję...”

 

Takie mieliśmy wrażenie, opuszczając spotkanie, na które przedstawiciele Naszego Piekarskiego UTW zostali zaproszeni do Wojkowic, gdzie Stowarzyszenie Aktywny Wojkowicki Senior podsumowywało 5 - letni okres swojej działalności.

Uroczystość zaszczyciło Swoją obecnością wielu znamienitych Gości Województwa Śląskiego, Samorządów Ościennych Gmin w osobach Prezydentów, Wójtów, wielu przedstawicieli zaprzyjaźnionych Uniwersytetów III Wieku i Stowarzyszeń. A przede wszystkim licznie stawili się członkowie AWS – gospodarze swojego święta.

Pani Prezes Teresa Jaskuła i Wiceprezes Mirosława Gajdzik zaprezentowały bardzo bogatą działalność, urozmaiconą w strategii, formach i metodach oraz osiągniętych celach i sukcesach na wielu płaszczyznach swojej pracy na rzecz Seniorów, ludzi wymagających pomocy, dzieci i młodzieży, współpracy z wieloma stowarzyszeniami i uniwersytetami III wieku. Podkreślali to Delegaci, składając gratulacje, wyrazy uznania, podziw dla prowadzących i najaktywniejszych członków AWS, życzenia dalszej owocnej pracy i współpracy, wręczając kwiaty i upominki. Wśród nich Pani Prezydent Miasta Piekary Śl. Sława Umińska-Duraj oraz Zarząd P UTW w osobach J. Głogowska i J. Baron.

Po odśpiewaniu hymnu Stowarzyszenia i Stu lat, wystąpił Zespół Kabaretowy ze Stowarzyszenia w Łazach oraz inne zespoły zachęcające do śpiewania i tańca.

Humor i uśmiech, oklaski i aplauz, wspaniały klimat uroczystości były pięknym podsumowaniem społecznej twórczej pracy, empatii, zaangażowania i sukcesów w pomyślnej realizacji zadań na rzecz drugiego człowieka.

Gratulujemy zaprzyjaźnionemu Stowarzyszeniu.

Życzymy dalszych sukcesów.

Luty 2020.

Opracowała J.Głogowska

 

galeria zdjęć*