Na stronie

Wycieczka "Śladami Wawrzyńca Hajdy..."

Regionalny Instytut Kultury w Katowicach serdecznie zaprasza słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz osoby zaprzyjaźnione z Uniwersytetem na wycieczkę z przewodnikiem "Śladami Wawrzyńca Hajdy..." Wycieczka odbędzie się w dniu 11 października o godz. 9.00., i będzie okazją do bliższego poznania sylwetki i dorobku jednego z najbardziej znanych mieszkańców Piekar Śląskich, który nieprzypadkowo przez ówczesnych sobie ludzi nazywany był „Śląskim Wernyhorą”.

Wędrówka szlakiem życia i działalności Wawrzyńca Hajdy to podróż do miejsc, w których piekarski bohater zaznaczył swoją obecność w trakcie prawie 80-letniego życia. Uczestnicy wycieczki odwiedzą między innymi kościół w Reptach (Tarnowskie Góry), w którym 9 sierpnia 1844 r. Laurenz Bartholomeus Hajda przyjął chrzest. Udadzą się do Szarleja (Piekary Śląskie), by zobaczyć miejsca po nieistniejących już kopalniach, w których pracował. Odwiedzą także Izbę Regionalną w Piekarach Śląskich, w której znajdują się oryginalne dokumenty związane z Wawrzyńcem Hajdą i kamień graniczny kopalni Wilhelmine, w której Hajda rozpoczynał swoją ciężką i jak się potem okazało także tragiczną w skutkach pracę zarobkową. Nie zabraknie również wizyty w miejscu zamieszkania „Śląskiego Wernyhory” w Piekarach Śląskich. Oddamy hołd wielkiemu piekarzaninowi pod pomnikiem w centrum miasta i zapalimy symboliczny znicz pamięci na Jego grobie. W trakcie wycieczki uczestnicy poznają twórczość literacką wielkiego piekarzanina, która w trakcie przejazdów z jednego punktu do drugiego będzie recytowana na głos.

WYCIECZKA JEST BEZPŁATNA.

Zapisy przyjmuje Dzielnicowy Dom Kultury w Piekarach Śl. - Brzezinach Śl. przy ul. Roździeńskiego 99, nr tel 32 287 95 66.