Na stronie

Akupunktura, refleksologia - ich miejsce we współczesnej medycynie

O energii życia Słuchacze PUTW usłyszeli w czasie wykładu, który w dniu 10 kwietnia wygłosił dr hab. nauk medycznych – Piotr Warakomski. Temat prelekcji brzmiał:”Akupunktura, refleksologia – ich miejsce we współczesnej medycynie”. Czy padła odpowiedź na pytanie, w jaki sposób stare metody medycyny wschodniej - akupunktura i akupresura są stosowane, czy są przyjazne dla innych metod leczenia, z jakim skutkiem i efektem. Uznałam, że tak. Pan Prelegent wykorzystał również pomoce naukowe – figury ludzi i narządy ludzkie oraz igły i doświadczenie z naszą koleżanką Anią Kudełko.

Akupunktura i akupresura to dwie techniki masażu, bardzo do siebie podobne. Wywodzą się z medycyny chińskiej. Ich podstawę stanowi energia życiowa Qi (czi) oraz siły Yin (jing) i Yang (jang). Akupunktura – znaczy od łac. acus – igła , punctio – nakłucie. Pan dr stwierdził, że jej historia sięga epoki kamiennej i przechodziła różne koleje losu, przeżywała wzloty i upadki, okresy triumfu i niepowodzeń. Wyszła jednak zwycięsko ze zmagań z przeciwnościami. Dzisiaj swym zasięgiem obejmuje niemal cały świat. Zyskuje sobie coraz więcej zwolenników, zarówno wśród pacjentów jak i lekarzy. Staje się obecnie sojusznikiem współczesnej medycyny. Obie techniki opierają się na energii bioelektrycznej Qi. Krąży ona po organizmie wraz z krwią i dociera do wszystkich kanałów energetycznych, zwanych meridianami. A meridiany są rozmieszczone po całym ciele człowieka i to w ich obrębie znajdują się punkty akupunkturowe , które naciska się podczas masażu. Jest ich mnóstwo – 730. Wybiera się je spośród 120 najpopularniejszych. Warto zapamiętać, że na te punkty można działać poprzez:           

Akupunkturę – stosowanie odpowiedniej wielkości specjalnych igieł wbijanych tuż pod powierzchnią skóry, aby nie uszkodzić naczyń krwionośnych. Każdemu pacjentowi przypisane są inne igły. Mogą być srebrne, złote lub ze stali nierdzewnej. Wbijając igły odblokowujemy przepływ energii. W efekcie dochodzi do uzdrowienia chorych organów i odprężenia całego organizmu. Masaż powinien wykonywać akupunkturzysta, który musi precyzyjnie postawić diagnozę, wbić igły w odpowiednie punkty, określić czas, kiedy je wyjąć oraz wbić w takiej porze dnia, gdy przez dany punkt przepływa akurat energia.                                 

Akupresurę – leczenie dotykiem za pomocą masażu, który wykonuje się palcami, energicznie naciskając wybrane akupunkty i doprowadzając do ruchów wibracyjnych.                                                                                                                                                         

Termopunkturę – działanie ciepłem                                                                                                                               

Hydropunkturę - działanie z wodą

Elektropunkturę – działanie laserem

Bioenergoterapię.

Refleksologia to działanie terapeutyczne.

Poprzez działanie na wybrane punkty do meridianów zostają przeniesione bodźce, które wędrują do chorych organów. Działanie tych technik, to odblokowanie przepływu tej energii, która wpływa na cały organizm. Akupunkturę i akupresurę można stosować uzupełniająco na przemian – podkreślił Pan dr. Leczy się bowiem tym sposobem choroby układu nerwowego, nerwice, niewłaściwą przemianę materii, dolegliwości przekwitania, wrzody jelit i żołądka, dolegliwości reumatyczne. Niwelują one zmęczenie, napięcie, stres, poprawiają samopoczucie. To też terapie do leczenia wszelkich bólów i kontuzji, nie tylko sportowych. Inne przykłady zastosowania akupunktury to pomoc np. przy ułożeniu dziecka w czasie ciąży- obrót dziecka ułożonego nogami do przodu, to również najbardziej skuteczne nakłuwanie głowy podczas silnego bólu. Akupresurę możemy stosować sami, uciskając dołek między kciukiem a palcem wskazującym ( u kobiet – prawa ręka, u mężczyzn – lewa ręka). Ucisk powinien trwać od 3-5 sekund. Pomaga przy niewydolnościach jelita grubego. Chińczycy ponadto badali tętno, diagnozując ból wewnętrzny i stan energetyczny organizmu. Jego norma 60-70-80 uderzeń. 40 uderzeń – za małe, 100 – za duże.

Teoria YIN – YANG zainteresowała również słuchaczy. Starożytna chińska sztuka leczenia zakłada, że w organizmie krąży energia życiowa Qi, która tworzy się u człowieka już przy poczęciu. Źródłami tej energii są rodzice, a więc jest odziedziczona. Przez całe życie każdy z nas uzupełnia ją przez oddychanie, odżywianie. .Krąży ona w naczyniach powierzchownych i wpływa na czynność mięśni, kontroluje czynność porów, skóry, włosów, temperaturę skóry. Chroni również przed czynnikami zewnętrznymi. Energia krąży stale w meridianach i podlega działaniu dwóch sił YANG i YIN, które rządzą całym wszechświatem. YANG to pojęcie pozytywne, męskość, światło, ciepło, sucho. YIN to pojęcie negatywne, żeńskość, ciemno, zimno, wilgoć. Ta para sił jest ze sobą w ciągłej walce, ale jednocześnie tworzy jedną całość. Jeśli siły są w równowadze oznaczają zdrowie, wtedy energia w narządach jest rozmieszczona równomiernie. Jeśli zwiększa się lub zmniejsza jedna z tych sił, wtedy przesuwa się energia i powoduje chorobę narządu czy tkanki. Również ich gra wywołuje w przyrodzie różne zjawiska takie jak: zmiana pór roku, noc i dzień, przypływ i odpływ. U człowieka powoduje wdychanie i wydychanie, sen i czuwanie. Każdy YANG zawiera w sobie YIN, każdy YIN zawiera w sobie YANG. Kierunek siły Yang to oddziaływanie z kosmosu w kierunku Ziemi. Kierunek siły Yin- odwrotnie, z Ziemi ku kosmosowi. Gra tych sił powoduje zmiany atmosferyczne i klimatyczne. Ponieważ My jesteśmy częścią wszechświata, więc również dokonują się zmiany w organizmie człowieka. Lekarze podzielili narządy człowieka na dwie grupy. Do grupy Yin należą: serce, śledziona, nerki, płuca, wątroba, osierdzie. Do grupy Yang: odpowiednio: jelito cienkie, żołądek, pęcherz moczowy, jelito grube, pęcherzyk żółciowy, Narządy Yang są to miejsca, które wytwarzają energię, a narządy Yin są zbiornikami tej energii lub ją wchłaniają. Pan dr wspomniał również o zegarze energetycznym, bowiem każdy z narządów jest bardzo aktywny w różnej porze dnia. Podam tylko przykład serca: od 11.oo do 13.oo, wątroby: od 1.oo do 3.oo i nerek: od 17.oo do 19.oo. W tym czasie należy stosować leczenie. Na zakończenie kilka uwag. Leczenie przy pomocy akupunktury powinno być dokonywane przez specjalistów w tej dziedzinie. Z siły Qi wyłania się z nas chęć do życia, odkryć, miłości, prokreacji. Ten, który ma jej mniej jest mało aktywny, spowolniały, szybciej wytraca siły, ma uczucie ciągłego zmęczenia, osłabienia i zwolnioną zdolność regeneracji sił. Chińczycy mówią:”Kiedy Qi gromadzi się - formuje się fizyczna postać ciała. Kiedy Qi ulega zanikowi – ciało obumiera.” Człowiek niski, szczupły może dysponować większym zasobem energii Qi. Ma więc duże możliwości działania. Odwrotnie – człowiek dobrze zbudowany, atletyczny, z wyglądu silny, może mieć jej znacznie mniej. Większy wysiłek – konieczny dłuższy okres wypoczynku. Z każdym rokiem energii tej ubywa i niczym nie można jej uzupełnić. Rodzice w chwili poczęcia powinni być silni i zdrowi, aby przekazać potomstwu duży zasób energii. Natura wyznaczyła szczególnie dużą rolę, jako głównego dawcy tej energii, mężczyźnie. Dlatego powinien on unikać wszystkiego co zmniejsza i osłabia tę energię. Pan Prelegent dr P. Warakomski wyraził, podczas podziękowania za wykład, chęć rozszerzenia tematu w dalszych latach działalności UTW. A jest o czym rozmawiać.

Bo świat to energia! Panta rei – energia dookoła nas.

Opracowała Jadwiga Głogowska