Na stronie

Uniwersytety III Wieku budują świat przyjazny seniorom.

19 marca 2019 r. w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach, odbyło się ŚLĄSKIE FORUM UNIWERSYTETÓW III WIEKU I POLITECHNIKI III WIEKU pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego J. Gowina i Marszałka Woj. Śląskiego J. Chełstowskiego.

Obrady otworzyła Wiesława Borczyk – Pani Prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW. Na forum gościli m.in.: JM prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk – Rektor Politechniki Śląskiej, Przedstawicielka Marszałka woj. śląskiego, Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, prof. zw. dr hab. inż Jerzy Buzek – Poseł Parlamentu Europejskiego, Pani Krystyna Szumilas – Poseł na Sejm RP, Wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.

Na uwagę zasługuje podkreślenie prof. Rektora Politechniki Śl. znaczenia i zadań w działalności UTW, które są misją w walce wykluczenia i pobudzają do aktywnego życia seniorów. Politechnika III Wieku postawiła na wszechstronną współpracę pokoleniową. Marszałek J. Chełstowski podkreślił istnienie setek klubów seniorów przy samorządach i w stowarzyszeniach, na wyższych uczelniach w skali kraju. Dzisiaj przeznacza się duże dotacje na działalność seniorów, darmową komunikację, na programy ASOS, na opiekę 75 + i usługi specjalistyczne. W tym względzie przoduje w kraju Śląsk.

Pan prof. J. Buzek zaznaczył, że Polska jest najbardziej starzejącym się krajem w Europie. W kwestii aktywności osób starszych również nie jest lepiej, musimy dogonić inne kraje, dlatego cenimy pracę UTW. Mało kto ma taki apetyt na wiedzę jak my - emeryci. Aby nasz kraj znalazł się w czołówce musimy zaimplementować więcej środków na Europę cyfrową, na bezpieczeństwo zdrowotne, na podnoszenie jakości życia seniorów. I o to będziemy się starać w Unii Europejskiej. Pani K. Szumilas zwróciła uwagę na ważność współpracy seniorów z młodym pokoleniem. Starsi z doświadczeniem, młodzi z nowoczesną technologią.

W ramach forum, odbyły się także panele dyskusyjne, które obejmowały tematy:

  • Rola i znaczenie Uniwersytetów III Wieku i Politechniki III Wieku w rozwoju aktywności edukacyjnej i obywatelskiej osób starszych w województwie śląskim. Moderatorzy: dr H. Hrapkiewicz, dr J. Górna, dr W. Walkowska, dr R. Morawska
  • Znaczenie kompetencji i umiejętności osób starszych w zakresie nowoczesnych technologii. Moderatorzy: dr hab. inż. R. Michnik, P. Abucki i A. Pollak.

Obradom przysłuchiwała się młodzież studencka Politechniki Gliwickiej. Nasz Piekarski Uniwersytet III Wieku reprezentowali członkowie samorządu: Jan Baron – przewodniczący i Jadwiga Głogowska – sekretarz.

Uwaga: Wszystkie głosy w dyskusji Programu Sląskiego Forum UTW zostaną umieszczone w najbliższym Europejskim Głosie Seniora. Będzie dla chętnych słuchaczy dostępny.

Galeria zdjęć.

Oprac. J. Głogowska