Na stronie

Wykład Ks. dra Arkadiusza Wuwera w ramach projektu ŚUM

17 października 2018 r. Słuchacze naszego PUTW wysłuchali ostatniego wykładu w ramach programu SUM pt. „Determinanty pomyślnego starzenia się Seniorów aglomeracji śląskiej”. Autorem wykładu był Ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer z Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Tematyka rozważań Pana dra dotyczyła „Dobrostanu etycznego jako czynnika pomyślnego starzenia się, którą proponuje katolicka nauka społeczna”.

Rozważania Prelegenta oscylowały wokół sfery duchowej i etycznej każdego z nas, bowiem sens życia człowieka odnajduje się także w „stanie jego ducha”, „pokoju sumienia”, czy „poczuciu spełnienia.”

Wyjaśnienia sensu swojej sytuacji egzystencjalnej ludzie szukają również w kategoriach religijnych. Bardzo ciekawe, a zarazem złożone dylematy etyczne w nauce społecznej Kościoła zawierają treści objawione, treści filozoficzne, treści empiryczne i treści historyczne. Mają one swoje korzenie w Objawieniu (Biblia) i Tradycji (nauczanie Kościoła).

Konkluzją wykładu Ks. dra Wuwera było stwierdzenie, że człowiek jest istotą społeczną i pełny rozwój jego osobowości może się dokonywać jedynie w społeczności, którą tworzą rozmaite i różnorodne grupy ludzi, których łączą wspólne życie i wartości. Jednym słowem dobro wspólne (dobrostan). Wśród tych grup szczególne znaczenie posiada rodzina, przyjaciele, sąsiedzi, ale także naród, państwo, a w szerszym znaczeniu – społeczność światowa.

Widzimy, jak ważna jest dbałość o własny etyczny dobrostan i jak należy samemu się o niego zatroszczyć. Wykład Ks. dra Wuwera zachęcił do refleksji, zadumy, kontemplacji.

Polecam Szanownym Słuchaczom, zainteresowanym powyższym tematem, lekturę pod redakcją Prof. Czesława Marcisza, współautora Programu. (publikacja dostępna w DDK Piekary Śl.)

 

 

Opracowała J. GŁOGOWSKA