Na stronie

Wykład

„.... Panie, Ty wiesz lepiej aniżeli ja sam, że się starzeję i pewnego dnia będę stary. Zachowaj mnie od zgubnego nawyku mniemania, ze muszę coś powiedzieć na każdy temat i przy każdej okazji. Odbierz mi chęć prostowania każdemu jego ścieżek.....”
(fragm. Modlitwy św. Tomasza z Akwinu.

Tymi słowami zakończył pierwszy inauguracyjny wykład na naszym UTW prof. dr hab. J. Szewieczek w ramach projektu Sląskiego Uniwersytetu Medycznego pt.” Determinanty pomyślnego starzenia się seniorów aglomeracji śląskiej”.

Drugi wykład, z cyklu panele edukacyjne, przygotowała i wygłosiła Pani psycholog, pracownik naukowy Śl, Uniwersytetu Medycznego dr Monika Kornaszewska - Polak. Wykład dotyczył zagadnień aktywizacji seniorów w takich obszarach jak: relacje interdyscyplinarne i rodzinne, ruch i sport, stres i zdrowie, aktywność i twórczość.
Pani dr nawiązała na początku swoich rozważań do rysunku człowieka witruwiańskiego, wykonanego przez Leonarda da Vinci w XV wieku. Rysunkowa figura przedstawia nagiego mężczyznę w dwóch nałożonych na siebie pozycjach, wpisanych w okrąg i kwadrat. Ludzkie ciało jest modelem wszystkich proporcji, ponieważ postać z wyciągniętymi rękami i nogami wpisuje się w doskonałe figury geometryczne, jakim są kwadrat i koło. Witruwiusz już w I w. p.n.e. zwrócił uwagę na fakt, że wysokość dorosłego człowieka równa się w przybliżeniu szerokości jego rozłożonych ramion. Powrót do starożytności w okresie renesansu ukazał zainteresowanie i wiele elementów harmonii w życiu człowieka.
XX wiek natomiast stworzył holizm - kierunek holistyczny, który stał się jedną z podstaw Tradycyjnej Medycyny Chińskiej. W/g niej otaczający nas świat jest jedną całością, w której wszystkie elementy są ściśle powiązane. Holizm – to teoria rozwoju zapoczątkowana przez J. Ch. Smutsa, a propagowana przez wielu angielskich biologów i filozofów na początku XX w. Głosiła,ze świat nie da się sprowadzić do sumy części, a świat podlega ewolucji, w czasie której powstają nowe całości. Holizm – to pogląd odrzucający indywidualizm, głoszący, że również zjawiska społeczne tworzą układy całościowe. Chodzi więc w tym przypadku o całościowe ujmowanie przebiegu zjawisk i zagadnień również w dziedzinie aktywności człowieka. Medycyna holistyczna opiera się na założeniu, że poszczególne sfery życia człowieka stanowią niepodzielną całość. W podejściu holistycznym ciało, umysł, emocje i dusza stanowią jedność,
I właśnie te założenia stały się podstawą do rozważań Pani dr Kornaszewskiej - Polak w czasie wykładu i prymatu w rozważaniach, że ważnym aspektem funkcjonowania człowieka jest jego komunikacja z ludźmi, nieustająca aktywizacja w zgodzie ze sobą i ze światem zewnętrznym. Człowiek bowiem rozwija się przez całe swoje życie.     

Psychika – ciało – duch.       Radość – relaks – pokój ducha


Powyższe relacje zawierają się w teorii przywiązania, która ukazuje różne style życia: bliskie emocjonalne więzi przez całe życie, poczucie bezpieczeństwa i zaufania, kochania, braku lęku, unikanie – tłumienie potrzeby nawiązania kontaktów intymnych z druga osobą, która kończy się niepowodzeniem i trudnościami w nawiązaniu relacji. Z kolei lęk – to niepewność, naruszone zaufanie, zmienne relacje. Lęk może rodzić obawy przed sukcesem, porażką, perfekcjonizmem. Potrzebuje więc aprobaty, skutecznych działań i umiejętności, aby uzyskać zamierzony sukces. Odwlekanie podjęcia różnych decyzji powoduje trudności w ich wykonaniu, utratę nadziei, powstaje prokrastynacja – przerost ambicji.

Bardzo ważnym zagadnieniem jest motywacja zarówno poprzez motywatory wewnętrzne:decyzja osobista, nagrody, awanse jak i zewnętrzne: krytyka, sterowanie. Ten rodzaj działania różnicuje ludzi. Proces motywacji przebiega w różnych postaciach. Pojęcie działania na skutek jego potrzeby, określenie celu, równowaga lub jej brak w jego osiągnięciu, rozłożenie zadań w czasie, kwalifikacja zadań na ważne, pilne, niepilne w różnych obszarach. Znaczenie ma również osobisty styl pracy jak twórczy nieład, brak samodyscypliny, asertywność, próba realizacji zbyt wielu rzeczy naraz.

Każdy więc musi uznać i wybrać, które działania poprowadzą go dalej. Wnioski z wykładu : mobilizacja do podejmowania zadań życiowych, stawianie sobie wartościowych celów, nieustanny rozwój w celu doskonalenia siebie i w tych obszarach ,które są nam bliskie, troska o kulturę zarówno psychiczną jak i fizyczną.

Podziękowaniem dla Pani dr Moniki Kornaszewskie j- Polak były gromkie brawa i kwiaty.

Opracowanie Jadwiga Głogowska