Na stronie

O historii i działaniach Unii Europejskiej – Unia dwóch i wielu prędkości?

O historii i działaniach Unii Europejskiej – Unia dwóch i wielu prędkości? Takim problemom poświęcony był wykład Pana Piotra Wójcika z Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Katowicach dla słuchaczy PUTW, który się odbył w dniu 18.IV.2018 r. Wykład wysłuchała grupa uczestników, która, miałam wrażenie, żywo interesuje się polską polityką, związaną z Unią Europejską, której członkiem jest Polska. Ograniczę się więc tylko do zasygnalizowania problemów, związanych z tym tematem. A były to:
1. Początki Unii Europejskiej – Europejska Wspólnota Gospodarcza i jej traktaty utworzone przez kraje założycielskie w roku 1957
2. Zadania i organy Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej jak m. in. zapewnienie postępu gospodarczego, integracja polityczna, umacnianie i zapewnienie pokoju między narodami.
3. Traktat z Maostrieht i jego zadanie tworzenia wspólnej polityki walutowej.
4. Kolejne akcesje w latach 1995 – 2016 poszczególnych państw europejskich.
5. Organy władzy wykonawczej UE: Komisja Europejska, Parlament Europejski, Rada Europejska, Trybunał Europejski.
6. Układ z Schengen – zniesienie kontroli na granicach krajów UE.
7. Zróżnicowanie w UE takie jak : kryzys migracyjny, spadki i wzrosty PKB, poziom długu publicznego, stopa bezrobocia, poziom rozwoju, dynamika konwergencji (doganiania) przez poszczególne państwa członkowskie,
8. Europejskie regiony, które żądają niepodległości.

Wykład był bardzo interesujący, poruszał i ilustrował wykresami w prezentacji wiele zagadnień, ukazując miejsce i działalność Polski w UE. Wiele materiałów znajdą zainteresowani słuchacze w bieżącej prasie, audycjach i programach publicystycznych radia i telewizji. Zapraszamy do poszerzania zainteresowanych kolegów i koleżanki w tym zakresie.
Dziękujemy Panu Piotrowi Wójcikowi za rozbudzenie wiedzy na temat Unii Europejskiej.

Opracowała: J. Głogowska