Na stronie

„Radość życia w wieku senioralnym „

        Pod takim tytułem przebiegał wykład mgr Barbary PRZYBYSZ – psychologa klinicznego, lekarza pracującego  w naszym mieście.   Zadaniem Pani Psycholog było ukazanie drogi życiowej człowieka, w której celem najważniejszym jest rozszerzenie swojej aktywności przez każdego z Nas. Skupiła się więc na omówieniu następujących zagadnień : sensu życia, stawianie sobie samemu różnych celów w życiu, zadań dalekich i bliskich. Prowadzą one do rozwoju osobistego każdej jednostki.  A wszystko wynika z dobrostanu, do którego prowadzi samoakceptacja, relacje z innymi ludźmi oraz autonomia i samodzielność. 

        Pragnę tu posłużyć się cytatem z książki J. Czapińskiego pt. „Psychologia pozytywna”.

Autor uważa cytując innych psychologów, że Samoakceptacja to nie narcystyczna miłość własna ani powierzchowne przekonanie o własnej wartości, ale głęboki szacunek do samego siebie oparty o świadomość własnych pozytywnych i negatywnych cech.

        Naszą świadomość niechaj określają słowa : żyję, jestem człowiekiem, jestem wyjątkowy. 

Każdy słuchacz wykładu otrzymał od Pani Prowadzącej afirmacje, które winien powtarzać sobie w wielu sytuacjach, jakie stwarza mu życie , uwierzyć w nie i stosować.

Wybrałam kilka z nich nie stosując zasady ważności ani pierwszeństwa. 

A więc: mam prawo być sobą, dbać o swoje interesy, odmawiać, popełniać błędy, robić to na co mam ochotę, przypisywać sobie zasługi, być zakłopotana.  Jestem tak samo ważna jak inni ludzie, jestem warta miłości innych ludzi, jestem niepowtarzalna i bezcenna, jestem w stanie osiągnąć to, czego pragnę.  Mam prawo do istnienia, wierzę w siebie. Chcę dawać wyraz swoim uczuciom, dbać o siebie, opiekować się sobą. 

     Mamy bowiem, jak podkreślała Pani Psycholog, wielką płaszczyznę a na niej wiele pól , które trzeba zagospodarowywać przez całe życie, aby być szczęśliwym i radosnym. Pozwoli nam to rozwijać siłę ducha, która w nagłym nieszczęściu będzie nam tarczą  i pancerzem ochronnym. 

      Pani Wykładowczyni podała również szereg przykładów ludzi, którzy w dojrzałym życiu osiągnęli szczyt swoich talentów i marzeń, pozostawiając nam  wiekopomne dzieła w różnych dziedzinach nauki i kultury. 

      Wykład Pani Barbary  Przybysz dostarczył nam wielu przemyśleń i drogowskazów.

       Serdecznie dziękujemy.

      Drodzy Słuchacze UTW. Niechaj przyświeca naszej każdej chwili życia maksyma:

           „… Nie można jednocześnie żyć i przypatrywać się życiu. Bo na świecie, jak w teatrze,

                 jest się albo aktorem, albo widzem…”

 

        Opracowała : Jadwiga GŁOGOWSKA

IMG_5630 IMG_5623 IMG_5629 IMG_5640 IMG_5643