Na stronie

Fenomen Dziedzictwa Kulturowego Indii” - prelekcja Włodzimierza Musiał

Zapraszamy słuchaczy Piekarskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w dniu 15 marca o godz.17.00 na prelekcję Włodzimierza Musiał „ Fenomen Dziedzictwa Kulturowego Indii”, która odbędzie się w auli AZS w Piekarach Śląskich.


Pan Włodzimierz Musiał od 18 lat zajmuje się zawodowo podróżowaniem i poznawaniem: świata, drugiego Człowieka i siebie; jego pasją jest filozofia, czyli umiłowanie Mądrości. Odwiedził ponad 40 krajów na pięciu kontynentach. Wszędzie najpierw poznawał ludzi, a dzięki nim dany kraj. W tych osobliwych peregrynacjach zdecydowanie pochłonęła go Azja. Pierwszym krajem, który w 1998 roku przewędrował wzdłuż i wszerz były Indie. Od tego czasu datuje się jego fascynacja ojczyzną Drawidów i Bharatów. Odkrywanie i pasjonujące zgłębianie Indii trwa nieprzerwanie po dziś dzień. Stale poszerza wiedzę na temat Indii poprzez częste podróże (było ich już ponad 40), jak również poprzez samodzielne studia a także uzupełniające seminaria i kursy m.in. w Instytucie Religioznawstwa UJ. Zagadnienia, które niezmiennie bada to filozofia i kultura Indii oraz bogactwo i oryginalność tradycji, rytuałów, obrzędów wpisanych w kulturę indyjską. Innymi słowy jego pasją jest poznawanie fenomenu tożsamości i wyjątkowości Indii. To obszary nadzwyczaj głębokie i inspirujące. I szkoda tylko, że tak mało znane szerszemu polskiemu odbiorcy. Z własnych obserwacji uważam, że wiedza na temat kulturowych bogactw Indii jest w naszym społeczeństwie raczej znikoma. Ogranicza się ona do utartych pojęć i często krzywdzących stereotypów.
Będąc miłośnikiem Indii postawił sobie za cel popularyzowanie bogactwa kulturowego Indii w Polsce. Nawiązał kontakt m.in. z IPCC – Indyjsko-Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Kultury. Owocem mojej intensywnej pracy jest stworzenie multimedialnej prezentacji„Fenomen dziedzictwa kulturowego Indii”, w której w sposób ciekawy, żywy i przystępny przedstawia różnorodne osobliwości i niezwykłości indyjskiej kultury, cząstkę jej fenomenu. Twórczą inspiracją są dla niego słowa Friedricha Schlegel’a, filozofa i wielbiciela Indii, który napisał: „Tu, w Indiach jest właściwe źródło wszystkich języków, wszystkich myśli i twórczości ludzkiego ducha; wszystko, wszystko bez wyjątku pochodzi z Indii.”
Pasjonat Indii oraz indyjskiej kultury, który chyli czoła przed jej mądrością. Jest przekonany, iż poznanie ponadczasowych wartości dziedzictwa kulturowego Indii jest w stanie pomóc Człowiekowi Zachodu w przezwyciężaniu wielu kryzysów obecnej doby, a przede wszystkim kryzysu etycznego. Stąd obecna edukacyjna działalność, którą wspierają liczne podróże do Indii, wieloletnie doświadczenie, osobiste kontakty, bogate materiały własne, ale przede wszystkim dogłębne studia. Dzięki temu może swobodnie i nieszablonowo poruszać się po oceanie, którym bez wątpienia są Indie. Prelekcja w której Państwo będzie mogli wziąć udział nie jest typową relacją z podróży do Indii, są raczej próbą odkrywania indyjskich fenomenów, osobliwości, głębi i prostoty tamtejszego życia, fascynujących tradycji i obrzędów.
Na przestrzeni ostatnich kilku lat nawiązał serdeczne kontakty z przedstawicielami różnych instytucji kulturalno-edukacyjnych. Prowadził wykłady poświęcone kulturze Indii m.in. dla słuchaczy wielu Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Prezentowane tematy wzbudzają u słuchaczy duże zainteresowanie przede wszystkim ze względu na swoją oryginalność. Dla większości jest to pierwsze tak bliskie spotkanie z kulturą Indii. Pan Włodzimierz Musiał z wielką radością podzieli się wiedzą o Indiach z ludźmi „młodymi duchem”, którzy są ciekawi świata i potrafią wspaniale słuchać.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, wstęp wolny.