Na stronie

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W PIEKARACH ŚL. MA 10 LAT


Dnia 4 czerwca 2016 r. w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Piekarach Śl. miała miejsce uroczystość z okazji Jubileuszu 10 ?lecia Piekarskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Licznie zgromadzeni słuchacze razem z zaproszonymi gośćmi świętowali to bardzo ważne wydarzenie. Podsumowanie pierwszej dekady pozwoliło uzmysłowić nam drogę rozwoju, jaką przeszedł PUTW, jak również uświadomić ilość nowych wyzwań edukacyjnych, kulturalnych i społecznych, jakie czekają nas w przyszłości. Dzień ten był wspomnieniem przeżytych pięknych chwil dla każdego słuchacza. A każda piękna chwila w życiu człowieka ma swoją datę ważności.


Gospodarz uroczystości Dyrektor Dzielnicowego Domu Kultury w Piekarach Śląskich mgr inż. Ilona Ogiołda serdecznie i ze wzruszeniem powitała zaproszonych gości, którzy swoją obecnością uświetnili uroczystość. Byli z nami:
- Prezydent Miasta Piekary Śl. ? Pani mgr Sława Umińska ? Duraj
- Wiceprzewodnicząca Rady Miasta ? Pani Gabriela Kossakowska
- Były Prezydent Miasta , Honorowy Członek P UTW ? Pan mgr Stanisław Korfanty
- Wieloletni kierownik , Honorowy Członek PUTW ? Pani dr Maria Wojszczyk
- Radni Rady Miejskiej, Dyrektorzy placówek oświatowych, przedstawiciele zaprzyjaźnionych
Uniwersytetów z Bytomia i Siemianowic.
Przemijanie, zmienność są nieodłącznym elementem egzystencji człowieka, czego wszyscy doświadczamy ? stwierdziła Pani Dyrektor. A każdy jubileusz staje się okazją do wspomnień i refleksji, wywołując jednocześnie wspomnienia i prowokując do podsumowań.
Przywołała więc wydarzenia sprzed 10 lat.
Piekarski Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał w sierpniu 2006 roku z inicjatywy ówczesnego Prezydenta Miasta Stanisława Korfantego, współinicjatorki i organizatorki przedsięwzięcia Pani Marii Wojszczyk oraz grupy społecznej, którą tworzyły Panie: Teresa Nowak, Grażyna Jurek, Elżbieta Goj, Barbara Cisek, Anna Witkowska, Anna Dembecka, Maria Pyźlak, późniejszy organ Samorządu Słuchaczy. Przez okres 8 lat tj. do maja 2014 r. PUTW funkcjonował jako agenda Stowarzyszenia ?Nasze Piekary?. W tym to okresie Piekarskim Uniwersytetem kierowała dr Maria Wojszczyk z 5- osobowym składem Samorządu Słuchaczy.
Na przestrzeni 10 lat w jego szeregi wstąpiło 779 słuchaczy. Legitymację nr 1 posiada Pani Maria Wojszczyk, nr 500 ? Jadwiga Głogowska, a czekamy na 1000. słuchacza.
Średnio co roku odnotowujemy udział w zajęciach ok. 200 osób, a najliczniejszy był rok 2011/2012, w którym w zajęciach uczestniczyło 258 seniorów. Słuchacze to w ok. 85 % mieszkańcy naszego miasta oraz mieszkańcy miast i gmin ościennych. Liczną grupę stanowią bardzo aktywni słuchacze, którzy oprócz uczestnictwa w zajęciach fakultatywnych biorą czynny udział w spotkaniach, wykładach czy koncertach. W ciągu 10 lat zorganizowano 135 wykładów tematycznych z różnych dziedzin życia: z prawa, medycyny, rehabilitacji, filozofii, pedagogiki, psychologii, historii, kultury, polityki, etyki oraz sztuki kulinarnej.
Od 2014 roku Uniwersytet działa pod egidą Dzielnicowego Domu Kultury w Piekarach Śląskich jako jedna z form działalności statutowej. Koordynatorem została Pani mgr Krystyna Golis. Skład Rady Słuchaczy stanowią: przewodniczący ? Jan Baron, sekretarz ? Jadwiga Głogowska, skarbnik ? Anna Witkowska, członek RS ? Anna Kudełko.
Całością spraw kieruje i nadzoruje Dyrektor Domu Kultury ? Ilona Ogiołda.
W okresie ostatnich lat nasi słuchacze aktywnie angażują się w różne formy działalności, wychodząc jednocześnie coraz częściej poza granice miasta a nawet województwa.
Ogromnym wyzwaniem był w ubiegłym roku wyjazd naszych słuchaczy do Warszawy na ogólnopolskie Juwenalia. Pierwsza tego typu impreza z naszym udziałem i duży sukces. W stolicy nasi Seniorzy w kategorii: Literatura zajęli II miejsce oraz wyróżnienie, a w kat. Taniec ? III m-ce oraz wyróżnienie w kat. Plastyka. W ubiegłym roku Zarząd PUTW uczestniczył w spotkaniu Pani Premier Ewy Kopacz z przedstawicielami śląskich uniwersytetów trzeciego wieku, a także w tym roku w II kongresie Uniwersytetów III Wieku w Warszawie ,z udziałem ministra Kosiniaka-Kamysza.
Współpracujemy również z uniwersytetami miast ościennych, biorąc udział w spotkaniach, uroczystościach, zawodach sportowych oraz imprezach kulturalnych. Uzdolniona aktorsko grupa słuchaczy od marca br. bierze czynny udział w warsztatach teatralnych organizowanych w Teatrze Śląskim w Katowicach, doskonaląc swoje umiejętności aktorskie poprzez spotkania z aktorami, reżyserami oraz pisarzami.
Głównym zadaniem naszego uniwersytetu od samego początku jest edukacja. W początkowym okresie działalności organizowane były zajęcia w 9 grupach fakultatywnych. W kolejnych latach oferta zajęć stale była i jest wzbogacana.
Po 10 latach możemy śmiało powiedzieć, że rozwijamy się:
- intelektualnie, ucząc się języków obcych, pogłębiając wiedzę z zakresu obsługi komputera i Internetu,
- kondycyjnie, szlifując swoją formę na zajęciach pilatesu, gimnastyki, zajęciach sportowego seniora, tańca towarzyskiego oraz na corocznych Senioraliach,
- artystycznie, realizując swoje pasje podczas zajęć rękodzieła, Klubu Plastycznego ?Tęcza? i Foto-akademii,
-psychicznie, odnajdując życiową satysfakcję oraz dzięki ćwiczeniom ośrodka pamięci i koncentracji na zajęciach z psychologii szczęścia i gimnastyki umysłu,
- krajoznawczo, zwiedzając piękne i ciekawe okolice naszego kraju, zgłębiając wiedzę na zajęciach fakultetu turystyki i rekreacji,
- literacko, tworząc i prezentując swoje utwory na organizowanych spotkaniach i warszawskich Juwenaliach,
- towarzysko, zacieśniając więzy przyjacielskie poprzez dodatkowe spotkania organizowane poza stałymi zajęciami na biesiadach, piknikach i imprezach okazjonalnych,
- kulturalnie, uczestnicząc w koncertach, wernisażach, spektaklach oraz organizując wystawy o różnej tematyce.

Podczas uroczystości zaproszeni goście oraz licznie zgromadzeni słuchacze mieli możliwość obejrzenia wystawy podsumowującej 10 -letni okres działalności uniwersytetu. Natomiast grupa plastyczna TĘCZA zaprezentowała swoje prace, wykonane przez naszych słuchaczy. Wyeksponowaliśmy także trofea, dyplomy, medale, statuetki, którymi możemy się pochwalić, które wywalczyli nasi studenci oraz przepiękne kroniki grupy turystycznej.
Jesteśmy dumni, że Seniorzy z ogromnym zapałem realizują swoje pasje, dbają o ustawiczny rozwój osobisty, pokazując, że życie na emeryturze może być wypełnione i szczęśliwe. Życzymy całej społeczności uniwersyteckiej wspaniałego rozkwitu oraz podejmowania wielu dalszych ciekawych inicjatyw.

Jubileusz to również czas refleksji, podsumowań i podziękowań.
Wśród słuchaczy PUTW znalazło się 15 osób, które 10 lat nieprzerwanie uczestniczą czynnie w zajęciach. Postanowiono wyróżnić je symbolicznymi statuetkami i honorowymi dyplomami. Wręczenia dokonała Pani Prezydent następującym Seniorom:
Marii Kapicy-Zenderowskiej, Aleksandrze Mróz, Jadwidze Smeli, Wiesławie Kadłubiec, Elżbiecie Bojanowskiej, Wiesławowi Bojanowskiemu, Marii Zioło-Kołakowskiej, Janinie Fryc, Lidii Błaszczyk, Jozefie Garbowskiej, Irenie Wieczorek, Krystynie Kiczka, Sabinie Kurdziel, Renacie Skrzypiec i Urszuli Kansy.
Aktyw oraz Pani Dyrektor wyłoniły grupę sympatyków PUTW, których zaproszono do GRONA PRZYJACIÓŁ PIEKARSKIEGO UNIWERSYTETU III WIEKU.
Okazując pomoc i swoją bezinteresowność, włączając się tym samym w naszą działalność, wzbogacają zajęcia i spotkania Seniorów.
Nadając ten tytuł Pani Dyrektor wręczyła symboliczne statuetki następującym osobom:
- Prezydent Miasta Pani Sławie Umińskiej ? Duraj
- Przewodniczącemu Rady Miasta Panu Piotrowi Buchwaldowi
- Byłemu Prezydentowi Miasta , Honorowemu Członkowi Panu Stanisławowi Korfantemu
- Kierownikowi PUTW i Honorowemu Członkowi Pani Marii Wojszczyk
- Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego Pani Annie Krzeszowiak
- Firmie Piekary Net reprez. przez Pana Grzegorza Czempika
- Długoletniemu wykładowcy PUTW Pani Barbarze Izworskiej
- Dyrektor Spółdzielczego Domu Kultury Pani Iwonie Giza

Dziękując wyróżnionym przyjaciołom za owocną współpracę, mamy nadzieję, że będzie ona kontynuowana, a grono sympatyków będzie się poszerzać.
Pani Dyrektor Ilona Ogiołda złożyła również serdeczne podziękowanie Pani Koordynator oraz Członkom Rady Słuchaczy za ogromny wkład pracy na rzecz Seniorów, wręczając dyplomy i pamiątkowe medale z okazji 10 lecia PUTW. Pani Koordynator złożyła również serdeczne podziękowanie sponsorom, których wsparcie finansowe ma ogromne znaczenie w działalności PUTW. Należą do ich: Pani Prezydent Miasta, były Prezydent, Firma Piekary Net, Cukiernia Spruś, Piekarnia Konowoł i Cukiernia Stach oraz markety: Kaufland Piekary Śl. i Inter-Marche Piekary Śl.

Zaproszeni goście złożyli na ręce Pani Dyrektor Ilony Ogiołdy kwiaty i wyrazy uznania za ogromny wkład pracy w bogatą działalność i prowadzenie drogą sukcesów Piekarskiego UTW. Przedstawione dokonania są tego ewidentnym dowodem.
Uroczystość uświetnili swoimi pięknymi, przyjmowanymi z entuzjazmem i aplauzem występami ?
- młodzi adepci tańca towarzyskiego Sportowego Klubu Tanecznego ?Flamenko?: Klaudia Marcinkiewicz i Adam Płóciennik
- Operowe Trio w składzie : Karolina Szendera, Piotr Koprowski i Piotr Szolka przy akompaniamencie Krzysztofa Anczyka
- Orkiestra dęta pod batutą Leszka Pnioka z Parafii Św. Wojciecha w Radzionkowie


Uczestnicy uroczystości zostali ugoszczeni wyśmienitym, wykwintnym i różnorodnym poczęstunkiem przygotowanym przez uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej z Piekar Śl.
Wszystkim, którzy przyczynili się i włożyli wkład w przygotowanie uroczystości z okazji 10 ? lecia Piekarskiego Uniwersytetu III Wieku serdecznie dziękujemy.


Sporządziła Jadwiga Głogowska