Na stronie

Ogłoszenie

Informujemy, że z uwagi na rozpoczynające się dn.15 lutego ferie zimowe zajęcia poszczególnych grup fakultatywnych odbywać się będą tylko do 12 lutego. Odpłatności za zajęcia fakultatywne za m­c luty: zajęcia komputerowe, językowe: 10,00 zł plastyka: 15,00 zł pozostałe fakultety: 8,00 zł.

W/w opłaty prosimy uregulować do dnia ­ 10 lutego u starostów poszczególnych grup.