Na stronie

Drodzy słuchacze!

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zachęcamy do wzięcia udziału w organizacji wystawy fotograficznej pn."Senior wczoraj i dziś". Każdy słuchacz proszony jest o dostarczenie maksymalnie 2 swoich zdjęć (jedno z dzieciństwa, a drugie z ostatnich lat). Zdjęcia należy opisać imieniem i nazwiskiem oraz dostarczyć starostom poszczególnych grup do 27 stycznia. Serdecznie zapraszamy do udziału.