Na stronie

Z pokłonem u Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej.

Z pokłonem u Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. Dnia 4 listopada 2015 r. salę konferencyjną Muzeum Sanktuaryjnego Bazyliki NMP w Piekarach Śl. licznie wypełnili słuchacze P UTW, gdzie gospodarzem i wykładowcą kolejnej prelekcji był ks. Proboszcz i kustosz Bazyliki Piekarskiej Władysław NIESZPOREK.

Historia Piekarskiego Sanktuarium ma bardzo bogatą tradycję, sięgającą początków XIV wieku ? stwierdził ks. Proboszcz. Mieści się ona w następujących tematach: XII- wieczne dokumenty osady Pecare i historia kościołka pw. św. Bartłomieja Apostoła, historia cudownego Obrazu, działalność ks. J.A. Ficka, funkcja Sanktuarium związana z pielgrzymowaniem, historia koronacji Obrazu i gesty wotywne, historia Kalwarii, nauczanie Jana Pawła II, architektura i sztuka Sanktuarium. Bazylika Piekarska zyskała miano ?AMBONY ŚLĄSKIEJ?, w której słowo Boże głosili: m.inn. ks. Biskup H. Bednorz, ks.arcybiskup D. Zimoń, ks. biskup S. Adamski, ks. kardynał K. Wojtyła.

 

Ks. Proboszcz skupił się na historii ikony Matki Boskiej. Obraz nieznanego autora ma charakter bizantyjski w typie Hodegetrii, co oznacza ?wskazujący drogę.? Postać Matki Boskiej z Dzieciątkiem na ręce jest ułożona w kompozycji trójkąta, przyodziana granatowym welonem w kształcie litery ?S? ,sprzączka spinająca welon, jabłko (dla nowej EWY) w prawej ręce w kolorze żółto-czerwonym, charakterystyczne ułożenie Jezusa, wydłużone ręce, czerwona biblia ? to tylko niektóre elementy ikony.

Przebogata historia związana z cudownymi uzdrowieniami Matki Boskiej i Jej Obraz zasłynął już w XVII wieku i został otoczony wielką czcią. Odwracał bowiem zarazy, które dotykały społeczeństwa w Polsce i w Czechach. Dlatego też przed Cudownym Obrazem gromadziły się pielgrzymki ? pierwsza przybyła z Tarnowskich Gór. Następnie Obraz peregrynował do Hradec Kralove. Wywieziony do Nysy, a później do Opola w obawie przed wojną północną, pozostaje tam do dnia dzisiejszego.

Szanowni słuchacze. Zebranym na wykładzie ks.Proboszcz pięknie przedstawił historię dwóch wizerunków znajdujących się obecnie na Obrazie w głównym ołtarzu Bazyliki i w kaplicy Lekarki Chorych. Tę historię znajdziecie Państwo w różnych publikacjach o Piekarskim Sanktuarium. Zachęcam bardzo serdecznie do ich przeczytania. Również piękną kartę historii naszego Sanktuarium zapisał św. Papież Jan Paweł II, któremu poświęcona jest sala w Muzeum. Ks. Kustosz zachęcał do zwiedzania muzeum w umawianym terminie. Niektóre fragmenty tej historii ilustruje wiersz Jadwigi Głogowskej napisany w roku 1996, po uroczystym przyjęciu przez Papieża Jana Pawła II honorowego tytułu ?OBYWATELA PIEKAR ŚLĄSKICH?.

Pamięci Papieża Jana Pawła II 

Ojcze Święty.

Jest takie miejsce na Górnym Śląsku, szczególnie bliskie Twojemu Sercu. 

Pielgrzymowałeś w  to miejsce święte dwanaście razy. To niepojęte.

Wznosiłeś ręce witając pielgrzymów, gromkim głosem wołałeś do tłumów.

Że niedziele, to dni święte! Domagałeś się prawdy nieugięcie. 

Dawałeś nam to, co najcenniejsze: Matki przenajświętszej miłowanie.

Ono dzisiaj otwiera nam drogę na wieczne i ciągłe ludu trwanie.                                                                                                            

Ojcze Święty. 

Pielgrzymi, którzy w maju od lat śpieszą oddać pokłon Piekarskiej Pani

Szukają w tłumie postaci Twojej rysując JĄ w wyobraźni przed oczami.

Plac przed zabytkową Piekarską Kalwarią dla wszystkich wiernych okazał się za mały,

Więc na lotnisko w Muchowcu do Ciebie z pielgrzymką całe Piekary przyjechały.

Obraz cudownej Madonny z Dzieciątkiem długo wędrował od chaty do chaty

Na spotkanie z Tobą, jak Matka Radosna z Synem przed dwoma tysiącami laty.

Ojcze Święty.

W rękach piekarskiego ludu i Wiernej Orędowniczki, 

Po wsze czasy, na wieczną pamiątkę zostanie 

Symbol wiecznie trwającej modlitwy,

Twój dar bezcenny ? ze złota różaniec.

Ojcze Święty.

Dziś wielki zaszczyt przypadł nam w udziale.

Przyjąłeś tytuł: ?OBYWATEL PIEKAR?.

Symbol wierności i ufności w chwale.

Tego zaszczytu lud nasz się doczekał.

 

Ojcze Święty.

Jesteś  nieustającym pielgrzymem.

Wita Cię świat otwartymi rękami.

Jesteśmy z Tobą w gorącej modlitwie. 

Wierzymy, że i Ty jesteś z nami.

Ojcze Święty. 

Ty świat prowadzisz w Trzecie Tysiąclecie,

TY jeden tylko prawdę o nim znasz.

Ludzkość swoje drogi wciąż mota i plecie. 

A Matka Piekarska wiernie trzyma straż.

 

Prelekcję zakończyła wspólna modlitwa. Gorące oklaski i kwiaty były podziękowaniem dla ks. Proboszcza Władysława Nieszporka za piękne chwile spędzone u stóp Matki Boskiej Piekarskiej , Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej.

Opracowała J. Głogowska