Na stronie

INAUGURACJA PUTW 2015

Dnia 1 października 2015 roku w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Piekarach Śląskich Piekarski Uniwersytet Trzeciego Wieku zainaugurował 10. rok swojej działalności.  
W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście w osobach: Pan Stanisław Korfanty 
? Wiceprzewodniczący Rady Miasta, honorowy członek PUTW, Pan Łukasz Ściebiorowski 
? Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Pan Marek Kapica ? Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, Pani Maria Wojszczyk ? były kierownik PUTW, honorowy członek uniwersytetu, Pani Anna Krzeszowiak ? Dyrektor LO oraz Słuchacze ? Studenci nowego roku akademickiego. W uroczystości nie mogli osobiście uczestniczyć Pani Prezydent Miasta Piekary Śląskie, Sława Umińska-Duraj oraz Przewodniczący Rady Miasta, Pan Piotr Buchwald, którzy listownie przekazali serdeczne życzenia dla Członków Zarządu oraz wszystkich słuchaczy na nowy Rok Akademicki.

 

         Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem studenckiej pieśni hymnicznej pt. ?GAUDEAMUS IGITUR? ??Radujmy się więc?. Jest to przesłanie dla tych wszystkich, którym przyświeca poszerzanie swoich horyzontów życiowych.

         Wszystkich zebranych serdecznie przywitała Pani Dyrektor Dzielnicowego Domu Kultury w Piekarach Śl. ? Pani Ilona Ogiołda. Podkreśliła rozpoczęcie dziesiątego roku działalności  UTW jako ważne zadanie w pracy z seniorami ? mieszkańcami naszego miasta i sąsiednich gmin oraz współpracę z Władzami Miasta i organizacjami działającymi na rzecz Uniwersytetu.  Całość uroczystego spotkania poprowadzili: Pani Krystyna Golis ? Koordynator PUTW  i Pan Jan Baron ? Przewodniczący Rady Słuchaczy.  W swoich przedmowach zwrócili uwagę na znaczenie funkcjonowania  UTW w naszym mieście, którego zadaniem jest m.in. tworzenie warunków do szerokiej aktywności społecznej seniorów, pobudzanie sprawności umysłowej 
i fizycznej, rozwijanie ich  pasji i zainteresowań, uzupełnianie wiedzy z różnych dziedzin życia a także nawiązywanie przyjaźni. Do realizacji tych zadań posłuży uczestnictwo słuchaczy w zajęciach różnych fakultetów oraz udział w wykładach o ciekawej tematyce zaplanowanych 2 razy w miesiącu. Rozkład zajęć oraz tematyka wykładów znalazła się w posiadaniu każdego słuchacza.

      37 studentów, którzy po raz pierwszy wstąpili w szeregi słuchaczy PUTW, otrzymało legitymacje studenckie oraz znaczki przynależności do społeczności uniwersyteckiej z rąk Pana Stanisława Korfantego i Pani Dyrektor Ilony Ogiołdy. Pamiątkowe zdjęcie przypieczętowało ważny moment spotkania.

       Zaproszeni goście w osobach: Pan Stanisław Korfanty oraz Pani Maria Wojszczyk dziękując za zaproszenie, życzyli wszystkim Studentom PUTW  dużego zaangażowania w zajęciach fakultatywnych, zadowolenia z osiąganych wyników i miłej atmosfery oraz wzajemnych relacji w dążeniu do szczytnych celów.

       Uroczystą inaugurację uświetniły występy recytatorki oraz artystów operowych i muzyków. Swój wiersz zatytułowany ?W jesieni życia? Kol. Jadwiga Głogowska zadedykowała zaproszonym gościom, a szczególnie Koleżankom i Kolegom z UTW. Został on wyróżniony  i nagrodzony przez Jurorów VIII. Juwenaliów w Warszawie w czerwcu 2015 r.

       Na instrumencie ?fletnia pana? przepięknie wybrzmiały utwory: ?Sierra Madre, Sereno E, Santa Maria? w wykonaniu Leszka Pnioka ? artysty, który potrafi grać na 4 instrumentach. Wielki kunszt arii operetkowych usłyszeli słuchacze w wykonaniu solistki sopranowej ? Pani Moniki Rajewskiej oraz tenora ? Oskara Jasińskiego przy akompaniamencie Katarzyny Rzeszutek, grającej na fortepianie. Urzekające melodie arii, piękne głosy i współbrzmiące mocne wspaniałe akordy, doskonała ujmująca narracja artystów, świetny kontakt z publicznością sprawiły, że niepowtarzalna atmosfera koncertu, pozostanie na długo pamięci uczestników spotkania.

 

                                                                                     Sporządziła: Jadwiga Głogowska